15.05.2019 Nikola Selaković

nikola selakovic

Na sastanku je izneto mnogo nepoznavanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN od strane pojedinih vladika i pominjana je i ideja o razgraničenju koja je ranije bila odbačena. Vučić je najmanje pet put kazao vladikama da nije došao na Sabor zato što mu nešto treba već da bi odgovarao na njihova pitanja.

Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Republike Srbije