24.05.2019. Serž Bramerc

Serge Brammertz

Niko nije u Hagu ili u nacionalnim sudovima osuđen jer je branio svoju zemlju ili se borio protiv drugih vojnika, već za ozbiljne povrede ženevskih konvencija, što znači da su tolerisali, znali ili su bili aktivno uključeni kada su njihovi vojnici streljali zatvorenike, kada su uništavana cela sela, odgovorni su za masovna silovanja. Nema ničeg herojskog u njihovom stavu, niti u onome za šta su osuđivani. To mi je veoma razočaravajuće, da se manje pažnje poklanja za više od 4.000 žrtava i svedoka koji su svedočili i preživeli zločine na svim stranama. Manje pažnje se poklanja njima nego ratnim zločincima koji idu na vojne akademije, čije memoare objavljuje Ministarstvo odbrane, koje bi trebalo da se distancira od tih ljudi, koji su suprotno od onoga što bi trebao da bude jedan iskusni general.

Serž Bramerc, glavni tužilac Stalnog međunarodnog mehanizma za krivične sudove