27.5.2019. Damon Vilson

Damon Wilson pic

Kako bi se došlo do konačnog i sveobuhvatnog rešenja u dijalogu između Beograda i Prištine potrebni su veliki kompromisi. Ni Brisel ni Vašington ne bi trebalo da nameću rešenje problema.

Damon Wilson