10.09.2019 Darko Trifunović

darko trifunovic

I Haški tribunal i muslimani svesno su izbegli da se događaji tokom rata posmatraju kroz "vremensku skalu zločina", već isključivo kao izdvojeni incidenti. Tako smo i došli u situaciju da su oni ljudi koji su dve ili tri godine u kontinuitetu oko Srebrenice činili zločine nad Srbima na kraju postali žrtve nad kojima ceo svet plače. Neprimenjivanjem "vremenske skale zločina", o Srebrenici se isključivo govori kroz perspektivu događaja iz jula 1999, isključujući ceo rat. Ta strategija se najbolje videla u ključnim stavkama rada Haškog tribunala.

Darko Trifunović, Koautor Prvog izveštaja Vlade Republike Srbije u kome se negira genocid u Srebrenici