25.09.2019.

Biljana Srbljanović

Šta se dogodilo tada da je otvaranje prema kapitalizmu u umetničkim praksama bilo ok, bilo u svetskim tokovima i bilo u trendu, a danas isti ti ljudi koji koji ove decenije nose neomarksizam zgađeno zagovaraju potpuni bojkot ili se ironično podsmevaju ovima što idu na izložbu? Ljudi koji kritikuju umetničko tržište zbog same činjenice da uopšte postoji, istovremeno kritikuju i državu zbog doacija u kulturi. Ne može velika izložba, a da je država plaća, a ne može i da je država ne plaća jer je kapitalizam neprijatelj naroda. Ne može ni jedno ni drugo, ne može znači-ništa. Ok, to bar znamo. To kad nema ništa.

Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i političarka