18.10.2019.

Konstantin Kosačov

Mi se u Rusiji s apsolutnim poštovanjem odnosimo prema planovima Srbije da se što više zbliži sa EU. To je potpuno normalno, a iskustvo ulaska u EU mnogih naših drugih tradicionalnih partnera potvrđuje da se može izvući korist iz bilateralnih i multilateralnih mehanizama saradnje. Druga je stvar NATO: iskustvo saradnje sa našim bivšim partnerima koji su ušli u NATO potvrđuje da se javljaju nepremostive prepreke za odnose novajlija u NATO sa zemljama koje u njega ne ulaze. To nisu samo ograničenja po pitanju vojno-tehničke saradnje, nego i u spoljnoj politici, trgovinskim vezama, obavezno priključenje sankcijama, čega je Srbija, hvala Bogu, oslobođena. I u tom smislu geopolitički izbor Srbije — a koliko shvatam ulazak u NATO se ovde ne postavlja niti ozbiljno razmatra — meni se čini najispravnijim, dalekovidim i u skladu sa nacionalnim interesima same Srbije.

Konstantin Kosačov, Predsednik Odbora za međunarodne poslove Saveta Ruske Federacije