24.10.2019.

gabriel escobar official 2019

Kako predsednik Vučić često kaže, ne postoji druga razumna alternativa. Srbija i Kosovo treba da postignu sporazum koji je sprovodiv, trajan i ne proizvodi nestabilnost ni u zemlji ni u regionu. Ozbiljno ćemo sagledati svaki sporazum koji ispunjava ove uslove. Sad je trenutak da se krene napred.

Gabrijel Eskobar, zamenik Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država