08.11.2019.Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg

Svaki pokušaj da se Evropa distancira od Severne Amerike neće samo oslabiti transatlantsku alijansu, već i rizikuje da podeli Evropu. Evropsko jedinstvo ne može zameniti transatlantsko jedinstvo

Jens Stoltenberg, Generalni sekretar NATO-a