23.01.2020 Džejms Meki

James Mackey

Ne mogu da pričam u ime kongresmena Engela, ali mogu da pričam u ime NATO-a. Sa tačke gledišta NATO-a, ne postoji nikakva kontradikcija u tome što Srbija želi da ima dobre odnose sa NATO-om i dobre odnose sa Rusijom. To je izbor Srbije kao nezavisne zemlje.

Džejms Meki, direktor za bezbednosnu politiku NATO