07.02.2020 Zlatibor Lončar

Zlatibor Loncar

Mi u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava kao Srbin, a ovde na mnogo vodećih mesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili, ne znaju srpski da pričaju....Gledam da ih nema u mom resoru. Srbija ima dovoljno onih koji znaju srpski da pričaju i koji zaslužuju da budu. Ne omalovažavam nikoga. Jednostavno, ako želite da živite u Beogradu, ako želite da budete direktor ili na na nekoj funkciji, naučite srpski!

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Republike Srbije

Oznake: Zlatibor Lončar