14.02.2020 Milo Đukanović

Milo Đukanović

Crnoj Gori je potrebno da ima sopstvenu pravoslavnu crkvu kako bi učvrstila svoj nacionalni identitet i suprotstavila se mešanju iz Srbije.

Milo Đukanović, Predsednik Crne Gore