18.02.2020 Vojni sindikat

vojni sindikat2

Otuda čudi ponašanje aktuelnih ministara u Vladi Republike Srbije. Ako bi seli i bar malo razmislili i prihvatili da razgovaraju, ne bi trebalo da idu daleko i uvide primer Crne Gore, gde je na ulicama skoro trećina stanovništva. I tamo je režim, u drugim okolnostima izgubio kompas i probudio samoodbranu naroda. Ako bi se to preslikalo na Srbiju na ulicama bi bilo 1,4 miliona ljudi! Srpski narod najviše veruje vojsci odvajkada. Zbog slavne prošlosti, zasluga i pobeda koje su uvek neki Vulini pretvarali u poraze!

Otuda je ovo naše poslednje upozorenje da se uzmu u pamet!

Vojni sindikat Srbije