18.03.2020 Dragomir Anđelković

dragomir andjelkovic

Zagovornici EU toliko pričaju da je to najhumaniji projekat, mirovni, ali zapravo to je jedna birokratska tvorevina bez ikakve životne energije. Ako se sa jednim virusom pokazuje nedostatak solidarnosti i funkcionalnosti, šta bi bilo u slučaju veće krize. Ovde vidimo da su evropske vrednosti prazna priča, a evropska efikasnost nikakva. Za nas je to poruka da gledamo kako da uredimo svoj život sami u saradnji sa zemljama koje su nam pravi saveznici i da preispitamo da li nam EU više odgovara.

Dragomir Anđelković, politički analitičar