01.06.2020 Aleksandar Vučić

Narod je na njegovoj strani, 80 odsto ljudi. Da li će šest ili 60 njegovih kolega biti protiv njega šta ga briga. Nestorović je iza sebe ostavio dela i da ima puno prijatelja čiji je decu spasao.

Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije o Branimiru Nestoroviću, doktoru protiv koga je grupa lekara i nastavnika Medicinskog fakulteta u Beogradu podnela Lekarskoj komori Srbije (direktoru i Etičkom odboru) predstavku u vezi sa njegovim javnim istupima

Oznake: Aleksandar Vučić, Dr Branimir Nestorović