26.06.2020 Florijan Biber

A ova ubedljiva pobeda zapravo znači da je ishod po Vučića – poražavajući. Parlament bez opozicije ne može da posluži kao smokvin list da se legitimizuje navodno demokratska vladavina predsednika. Da je više od 21 partija i koalicija koliko ih je bilo na listiću ušlo u parlament – poput različitih ultradesnih i fašističkih grupa i nekolicine razjedinjenih demokrata i reformista – SNS bi mogao da tvrdi da Srbija ima pluralistički parlament. Sada ga nema i tako se otkriva autoritarna narav ovog režima.

Florijan Biber, profesor istorije i politike Jugoistočne Evrope, direktor Centra za JIE studije na Univerzitetu u Gracu i Koordinator Savetodavne grupe Balkan u Evropi (Balkans in Europe Policy Advisory Group – BiEPAG)