10.03.2020 Sava Janjic

Sava Janjic

Taoci smo političara i medija, koji stvaraju probleme. Ideje o razmeni teritorija vode ka devedesetim godinama prošlog veka i stvaranju etnički čistih područja.

Sava Janjić, iguman manastira Visoko Dečani

08.03.2020 Danijel Server

Daniel Server

Kosovo bi trebalo da bude spremno da ne prihvati loš dogovor sa Srbijom, čak i ako to podržavaju SAD. Loš dogovor je onaj koji bi kao posledice imao razmenu teritorija i stanovništva između Srbije i Kosova. Grenel i Palmer su posvećeni toj ideji.

Danijel Server, analitičar za Balkan

09.03.2020 Danica Grujičić

Danica Grujicic

Gde smo mi po broju obolelih u odnosu na razvijene zemlje?

To je sporno pitanje, zato što u 21. veku u vremenu računara i brzom prenosu podataka još čekamo podatke iz registra za rak iz 2016. godine. U Srbiji postoji jedinstven informacioni sistem IZIS koji pokriva sve tercijerne i sekundarne ustanove zdravstvene zaštite gde se leče pacijenti sa C dijagnozom (C dijagnoza znači malignu bolest bez obzida gde je lokacija procesa). Analizom podataka iz 2017. od kada je ova platforma u upotrebi i iz 2018. dobili smo podatke koji se razlikuju od podataka koje dobijamo iz registra za rak. Mora postojati logično objašnjenje zašto se javlja ova razlika i ko je u pravu, oni koji tvrde da se ništa specijalno ne dešava kada su u pitanju maligne bolesti i nas koji tvrdimo da su u velikom porastu. Zato je neophodno da se matematički precizno uporede podaci i objasni razlika ne samo u broju obolelih, već i u smrtnosti.

Danica Grujičić, načelnica Centra za nauroonkologiju Neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije

02.03.2020 Aleksandar Vučić

aleksandar vucic

Nadam se da ćemo umeti da sagledamo, što ja nisam umeo pre 20 ili 15 godina, a dobar deo naše javnosti ne sagledava celinu koliki je značaj SAD i Jevreja u svetu, koliko je značajno od njih dobiti podršku. Ako budemo tu nešto pomerili napravićemo veliki uspeh.

Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije

01.03.2020 Danica Grujičić

Danica Grujicic

Istina je da se jako veliki broj ljudi razboleo, ali 98% razbolelih su Kinezi, 99% umrlih su Kinezi. Šta vam to govori? Meni kao lekaru to da se radi o jednoj specifičnoj vrsti biološkog rata, bez obzira ko šta pričao. I još jednom moje divljenje Kinezima i kineskoj državi kako su se organizovali i na koji način svojim obolelima pomažu. Šta se dešava u Srbiji? U Srbji pre svega nema korona virusa.

Danica Grujičić, Načelnica odeljenja za neuronkologiju Kliničkog centra Srbije