Milan Pajević, 20.8.2012.

Srbija treba da uzme učešće na regionalnim forumima na kojima učestvuju predstavnici Prištine jer je to u interesu naše zemlje. Samoisključivanje je kontraproduktivno i nastavljalo bi da nas stavlja u pasivan položaj objekta, a to zemlja koja ima poziciju da bude glavni regionalni akter više ne treba sebi da dozvoljava. Milan Pajević, direktor vladine Kancelarije za pridruživanje EU.

Milan Pajević, Direktor Vladine kancelarije za pridruživanje EU

Jelena Trivan, 14.8.2012

Nisam vodila kadrovsku politiku, nisam bila u vladi, nisam birala lokalne odbore i lidere, pa ne znam da li sam odgovorna što sam sve vreme, često usamljena, zastupala Vladu, stranku i sve njenje ljude, ne mareći šta je nepopularno i loše po mene, a pritom nikad nisam učestvovala u vlasti. Ne znam da li je to za odgovornost ili za poštovanje.

Jelena Trivan, Potpredsednica Demokratske stranke

Milorad Dodik, 26.7.2012.

Vidimo da se Srbija sada u procesu konstituisanja nove vlasti, ali isto tako Srbija je godinama u traganju za sobom, u političkom smislu. Srbija je bila podložna uticajima sa strane u kretanju prema EU. Veoma nekritično u uslovima kada ta ista Evropska unija oduzima Srbiji Kosovo, a vi idete s njima u proces pregovaranja. Srbija mora da povede više računa o onome što se zove Srbi izvan Srbije. RS se sada čvrsto ekonomski, a sada i politički veže za Rusiju, a Srbija za EU

Milorad Dodik, Predsednik Republike Srpske, 26.7.2012.

Bojan Đurić, 25.7.2012.

Meni je istovremeno prosto fascinantna ta fascinacija službama bezbednosti svake nove vlasti ili delimično nove vlasti koja pokušava da preuzme kontrolu nad državnim aparatom, pa i nad tim delom državnog aparata u Srbiji.

Bojan Đurić, narodni poslanik LDP, 18.6.2012.

Ljubodrag Stojadinović. 20.6.2012.

Ovde postoji niz akumuliranih, sistemskih propusta za koje odgovornost snose od ljudi koji su zaduženi za bezbednost na poligonu, preko odgovornih starešina u Vojnoj akademiji, do načelnika Generalštaba i ministra odbrane. U ovakvim situacijama časni ministar podnosi ostavku, a predsednik smenjuje načelnika Generalštaba. Inače, ja ne pamtim da se u istoriji Vojne akademije dogodilo nešto ovako i da se bez ikakve istrage može reći da je u pitanju ljudski faktor“

Ljubodrag Stojadinović, 20.6.2012.

Goran Svilanović 18.6.2012.

Kako ocenjujete trenutne odnose zemalja u regionu i gde vidite pozitivne i negativne primere te saradnje?
- Odnosi među zemljama su dobri. To je pokazao i samit u Beogradu, mada šira javnost to bolje vidi kada gleda Eurosong i način na koji svi glasamo jedni za druge.

Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju, 18.6.2012.