Jedanaest godina od početka NATO intervencije

CEAS saopštenje za javnost, 23.3.2010.

CEAS

Centar za evroatlantske studije (CEAS) smatra da skoro ni jedan segment srpskog društva nije spreman za utvrđivanje odgovornosti i krivice srpske strane za ljudske žrtve i razaranja nastala tokom NATO intervecije.

   

Aktuelna vlast i većina opozicije nastoji da dodatno satanizuju NATO intervenciju pretežno zbog nevoljne saradnje sa Haškim tribunalom i politikom odbrane Kosova, koja je postala sama sebi cilj. Ona ne dozvoljava da se utvrdi, pored neupitne NATO, i politička i krivična odgovornost srpske strane za razaranje Srbije, stradanje civila, vojnika i pripadnika MUP. Srpska javnost još nema jasan stav ni o zloupotrebama humanitarnog prava i kršenju ljudskih prava od strane srpskih oružanih fromacija na Kosovu počinjenih pre a pogotovu tokom NATO intervencije, čiji je rezultat veliki broj žrtava nedužnog albanskog življa (ubistvo 48 čalnova porodice Beriša u Suvoj Reci, ubistvo 14 albanskih žena i dece u Podoujevu, ubistva u Ćuški i mnoga druga).
Od formiranja aktuelne vlade, zanemarivanju i zapostavljanju pune istine u vezi sa NATO intervencijom doprinosi i činjenica da je važan koalicioni partner vlasti SPS, čiji su sadašnji funkcioneri bili u vrhu vlasti Slobodana Miloševića i za vreme intervencije. Oni se o tom periodu i o svojoj odgovrnosti nikad nisu javno izjasnili.
Populistička opozicija i njoj naklonjene elita i SPC nastavljaju svoju izolacionističku politiku protiveći se ulasku Srbije u evroatlanske integracije, pa ni njima nije u interesu da se rasvetle sve okolnosti i utvrdi krivica srpske strane za razaranje Srbije, pogibuju nevinih civila i uludio trošenje ljudskih resursa vojske i policije tokom NATO intervencije.
CEAS smatra da bi mediji morali odigrati odgovorniju ulogu u informisanju javnosti o svim aspektima intervecije NATO uključujući i utvrdjivanje krivice i odgovornosti tadašnje vlasti.
CEAS pozava sve državne organe, nezavisno od opravdanosti intervencije NATO snaga i animoziteta javnosti prema NATO, da istraže propuste i direktne zloupotrebe ondašnjih državnih organa, koji su rezultirali žrvama poput ubijenih radnika RTS i vojnika Gardijske brigade.