CEAS saopštenje povodom današnjeg protesta Vojnog i Policijskog sindikata

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) pozdravlja u načelu pravo na sindikalno organizovanje pripadnika sistema bezbednosti. Imajući u vidu specifičnosti sistema, CEAS razume i neka ograničenja u ovoj oblasti, posebno ona koja se tiču ograničavanja uticaja na zvaničnu politiku države.

Pravo na brzu i fer istragu u slučaju nasilne smrti pripadnika sistema je jedno od osnovnih neotuđivih prava njegovih pripadnika. CEAS smatra da bi uloga svih reprezentativnih sindikata sistema bezbednosti  u ovakvim okolnostima morala biti ključna, što do sada, bar kada su u pitanju slučajevi Topčider, Leskovac i pad helikoptera, te događaji u Savamali, nije bio slučaj. Imajući u vidu i teško, a sudskim činjenicama utvrđeno ratnozločinačko nasleđe, sindikati bi se mogli aktivnije baviti i svim merama informisanja o prošlosti, i na taj način vraćati ugled svojim sistemima, do čega im je očito i sa pravom stalo. 

No, CEAS smatra da su ocene koje su pojedini sindikati vojske i policije, odnedavno aktivniji i vidljiviji u javnom životu, počeli da iznose u neskladu sa njihovim mandatom. Podsetićemo samo na fraze poput “vršljanja Međunarodnog monetarnog fonda i drugih stranih službi”.

CEAS izražava i zabrinutost što u javnosti nije bilo više detalja o poseti visoke delegacije Vojnog sindikata Srbije Kongresu bezbednosnih službi evroazijskih zemalja održanog 4. i 5. aprila ove godine u Moskvi. 

CEAS izražava posebno čuđenje prema činjenici da je u uputstvu za ponašanje na danas zakazanom skupu koji je izdao Vojni sindikat Srbije u tački 13 rečeno: “Za vreme okupljanja zabranjeno je isticanje obeležja političkih stranaka i država koje su učestvovale u agresiji na R. Srbiju…”.

CEAS podseća javnost da Republika Srbija sa NATO ima usaglašen Indidvidualni akcioni plan partnerstva – što je najviši oblik saradnje sa NATO, zemlje koja ne namerava da uđe u NATO, i da je taj plan usaglasila Vlada Srbije. Smatramo da je i ovako nejasno definisan kriterijum o isticanju zastava takođe uplitanje u zvaničnu politiku Vlade Srbije, kao i odnos sindikata prema zvaničnoj poliitci koju Vlada vodi sa MMF. 

Beograd, 8.4.2017.