CEAS saopštenje – nastavak štetnog delovanja predsednika Vojnog sindikata Srbije Novice Antića

U otvorenom pismu Višem javnom tužiocu u Beogradu, objavljenom 12.02.2019. godine, Novica Antić, bivši  predsednik Vojnog sindikata Srbije, aludirajući na nedavnu navodnu[1] odluku tog tužilaštva  da se  lice koje je sa još jednim maloletnikom nosilo vešala na protestu „1 od 5 miliona“ 2. februara u Beogradu, osumnjiči da je počinio krivično delo „rasna i druga diskriminacija“, poziva tužilaštvo da po tom istom osnovu procesuira aktuelnog ministra odbrane Aleksandar Vulina i njegove potčinjene, predlažući i primenu mere pritvora, baš kao što ste to učinili u slučaju lica koje je na javnom okupljanju građana dana 02.02.2019. godine, nosilo rekvizit  improvizovana vešala.

Ne ulazeći u pravne kvalifikacije tužilaštva i suda vezano za događaj od 2. februara u Beogradu, CEAS ponovo upozorava na opasno, netačno i tendenciozno delovanje Novice Antića, koji se predstavlja kao predsednik Vojnog sindikata Srbije.

Zato pitamo:

Da li je Novica Antić i dalje  predsednik Vojnog sindikata Srbije[2]  i pored drugostepene osude zbog disciplinskih prestupa "učestvovanje u protivpravnim sindikalnim aktivnostima" u produženom trajanju, iz člana 149. tačka 27 Zakona o Vojsci Srbije i "povrede načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti" iz člana 149. tačka 26 Zakona o Vojsci Srbije?

Da li je Vojni sindikat Srbije dobio zvanično obaveštenje da je njihov predsednik Novica Antić dobio otkaz u Vojsci Srbije, odnosno da mu je odlukom Vojno-disciplinskog suda oduzet čin, čime mu je automatski i prestala služba u oružanim snagama, kako je to u novembru 2018. preneo N1?[3]

Da li je Vojni sindikat Srbije odustao od svoje utvrđene svrhe delovanja ka unapređenju i zaštiti ekonomskih, socijalnih, radno-pravnih, profesionalnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa, prava i sloboda svojih članova?[4]

CEAS još jednom podseća Vojni sindikat Srbije da je  sloboda izražavanja garantovana članom 10 Konvencije o ljudskim pravima, ali i da  korišćenje ove slobode povlači za sobom dužnosti i odgovornosti, što je dosledno izraženo u domaćem zakonodavstvu, pa tako:

-          Zakon o vojsci u čl. 12. precizira da je Vojska Srbije ideološki, interesno i stranački neutralna,

-          Jedna od težih povreda disciplinske obaveze prema tom Zakonu (disciplinski prestup) je i povreda načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti i izražavanje i zastupanje političkih uverenja u službi,

-          Poseban kolektivni ugovor za državne organe takođe precizira šta se smatra težom povredom radnih obaveza i dužnosti, između ostalog,  članstvo u organima političkih stranaka ili izražavanje i zastupanje političkih opredeljenja u obavljanju poslova kod poslodavca,

-          Sindikati prema našim propisima ne učestvuju na izborima, niti je to prihvaćen model uticaja na politiku i njeno kreiranje.

Pozivanje na čl.8 Konvencije MOR-a br.87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava je bespredmetno budući da sama Konvencija ističe da su u ispunjenju prava koja su im ovom konvencijom priznata, radnici, poslodavci i njihove odgovarajuće organizacije dužni su da kao i druga lica i organizovane zajednice poštuju zakonitost.

 

Beograd, 14.02.2019.

 

 

[1] U izjavi datoj Tanjugu portparol Višeg suda u Beogradu navela je da se obojici na teret stavilo krivično delo ugrožavanje sigurnosti, dakle ne kako to Novica Antić navodi krivično delo “rasna i druga diskriminacija’’ iz člana 387. stav 1. Krivičnog zakonika

[2] Iako sam Novica Antić tvrdi suprotno u intervjuu za portal Lepa Šumadija: Odlukom mojih kolega koji čine Skupštinu VSS i po statutu, ja ostajem na čelu ove značajne sindikalne organizacije, na šta sam veoma ponosan.Dostupno na: http://www.lepasumadija.rs/joomla16/index.php/in-rv-u/202-eks-luzivno-n-vic-n-ic-pr-djs-djni-v-n-g-sindji-srbi-u-b-zicn-in-rv-uu-z-n-p-r-l-g-ruci-h-b-nic-ri-in-l-ru-i-v-s-u-srbi?fbclid=IwAR3FbifF7E6JZtR9rdUvMo2DkWDsZcFJH6X2NGo1-tbrGOZAr7XqV2lIKSY

[3] http://rs.n1info.com/Vesti/a432692/Sud-predsedniku-Vojnog-sindikata-oduzeo-cin-ostao-bez-posla.html

[4] http://vojnisindikatsrbije.rs/ciljevi/