CEAS saopštenje – Policija ne može biti autokefalna

CEAS  saopštenje  povodom  intervjua punog netačnosti i poziva ne neustavno delovanje Veljka Mijailovića, predsednika nereprezentativnog Policijskog sindikata Srbije datog portalu Istinomer.

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) sa velikom zabrinutošću poziva zainteresovanu javnost da obrati pažnju  na izjave Veljka Mijailovića,  predsednika nereprezentativnog Policijskog sindikata Srbije, iznešene u  intervjuu datom portalu “Istinomer”,[1]  dana 13. marta 2019.

Obrazlažući razloge za obraćanje demonstrantima na političkom protestu  “Jedan od pet miliona”   Veljko Mijailović  kaže: “Mi smo na protest došli da upoznamo narod sa onim što se dešava u policiji i mislim da je potpuno prirodna koalicija između policije i naroda. Narod plaća policiju, a protest je  bio jedini način da kažemo ljudima istinu, jer institucije sistema ne funkcionišu….. Odluka o pridruživanju protestima jeste pobuna”.

CEAS upozorava da je ovakvo delovanje sindikata u dubokom neskladu sa Ustavom i zakonima.

Podsećamo, Zakon o policiji, bez obzira da li je reč o definisanju ciljeva rada u oblasti unutrašnjih poslova ili policije, utvrđuje da se tim poslovima “pruža podrška vladavini prava i obezbeđuje ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđenih ljudskih i manjinskih prava i sloboda…”, dok čl.169. uređuje okvire prava na sindikalno, profesionalno i drugo organizovanje i delovanje. Ustav u čl.55. eksplicitno zabranjuje pripadnicima policije i pripadnicima vojske da budu članovi političkih stranaka. Namera zakonodavca u donošenju ovog Zakona, kao i u slučaju Zakona o vojsci, jeste da i pripadnici policije i pripadnici vojske moraju svoje poslove obavljati efikasno, profesionalno, nepristrasno i depolitizovano.

Posebno zabrinjava rečnik kojim se Veljko Mijailović služi u javnom prostoru, govoreći da  bi policija morala da bude “autokefalna”. Policija nije crkva da bi bila autokefalna, policija je podložna demokratskoj političkoj kontroli, ona je tu da štiti osnovna prava i slobode pojedinca, da se bori  protiv kriminala, te pre svega da bude u službi građana, što bi i urednici spomenutog portala morali znati i istaći.

Posebno je indikativno da Mijailović u intervjuu za portal koji se igrom slučaja zove  “Istinomer”  na  više mesta svoje i poteze Sindikata pravda teorijama zavere, a ne istinom  i činjenicama, te izbegava da konkretno odgovori na važno pitanje - zašto se navodni podaci o nezakonitostima  ne dostavljaju nadležnim organima. Umesto toga, sledi odgovor:  “Pa da li mislite da možemo da damo sudu, koji je efikasan samo protiv nas?”

Začuđujuće je da  predsednik Policijskog sindikata ne zna za obavezu prijavljivanja krivičnog dela i učinioca, te da će i sam kao službeno lice biti krivično odgovoran ako to ne učini. Imajući u vidu i ranije slično delovanje spomenutih sindikata, a pre svega  nikad osuđeno učešće na skupovima “Stop diktaturi” od pre par godina, CEAS smatra da Mijailović, pa i oni koji ga intervjuišu ili promovišu, verovatno znaju za ovu obavezu, ali da  javnost možda  namerno dovode u zabludu. Nažalost ovaj sistemski previd u doslednosti tumačenja zakona i pravdanja delovanja u mnogim aspektima postaje karika koja spaja predvodnike i medijsko-društvene  promotere protesta #1od5miliona, koji se navodno održavaju i zbog lošeg stanja u oblasti vladavine prava i medija u Srbiji.

Imajući u vidu vrlo složene društveno-političke okolnosti u Srbiji i regionu, sve više opasnih nelegalnih  provokacija, koje mogu dolaziti i od državnih i nedržavnih stranih i domaćih aktera, sa kojima se nadležni državni organi Srbije suočavaju u pokušajima postizanja mirnog sveobuhvatnog multidimenzionog sporazuma sa Prištinom, poput ovde spomenutih, a od kojih ne prezaju ni Miailovićeve  “kolege” iz Vojnog sindikata Srbije o čemu smo takođe u više navrata upozoravali, s jedne strane, i napore KFOR-a i drugih legitimnih predstavnika međunarodne zajednice, s druge strane, da očuvaju mir i bezbednost svih građana Kosova. CEAS poziva sve aktere javnog života da obrate posebnu pažnju i ne promovišu i ne podržavaju rad onih koje te napore mogu ugroziti na štetu svih nas i po visoku cenu nemira koji se mogu oteti kontroli.

 Beograd, 14.3.2019.

[1] Dostupno na: https://www.istinomer.rs/clanak/2702/Policijski-vrh-protiv-policajaca