CEAS saopštenje povodom sistemske kriminalizacije udruženja građana koju sprovode srpske televizije sa nacionalnim frekvencijama, narodni poslanici i tabloidi

Centar za evroatlantske studije (CEAS) pozdravlja kontrolu koju sprovodi Uprava za sprečavanje pranja novca nad medijskim radnicima, udruženjima građana (UG) i za sada, je ne vidi kao pritisak na rad, ali se nada da će se određene proceduralne nedoumice što pre razrešiti što je u obostranom interesu. Naglašavamo da je nedavno objavljeni spisak nepotpun, što su nam  rekli i novinari koji su ga objavili, pa nam nije jasno kako se zaključuje na koga se vrši pritisak. Suprotno mnogima sa spiska, CEAS ne smatra da nas je time kriminalizovala spomenuta Uprava jer ona spisak nije objavila, niti u taj kontekst kasnije stavila kroz izjave njenih predstavnika.

Interesantno je da takozvani istraživački portali i mediji (European Western Balkans, BIRN, Nova S, npr.) nisu preneli naš stav, iako smo se mi našli na pomenutom spisku nekoliko puta.

CEAS i dalje zadržava sumnje u namere onih koji su spisak objavili, a pogotovu posle izjave advokata Vladimira Todorića, u kojoj se ogoljava antagonizam samoproklamovane  demokratske opozicije koja je ovaj slučaj iskoristila da pruži, po nama, neiskrenu  podršku, prema UG koje vide i podržavaju pozitivne pomake, ili ukazuju na objektivne okolnosti u kojima vlast u Srbiji deluje. Njihova arbitrarnost je očita, dok je kod spomenute Uprave još nismo videli.

Podsećamo da su udruženja građana, među kojima i CEAS bili subjekti mera paketa državne podrške usled krize uzrokovane Covid-19 epidemijom, što takođe  pozdravljamo.

S druge strane, CEAS godinama ukazuje na  pritisak koji u formi sistemskog širenje neistina,  diskreditacije, zastrašivanja i kriminalizacije sprovode televizije sa nacionalnom frekvencijom (javnim dobrom), narodni poslanici poput Vojislava Šešelja koji je o direktorki CEAS-a napisao knjigu Jelena Milić NATO picjazla, koji je nesmetano promovisao na televizijama sa nacionalnim frekvencijama poput TV Happy i Studio B (narodni poslanici se inače finansiraju iz budžeta koji i mi redovno punimo kroz razne vrste poreza i doprinosa koje uredno plaćamo) i tabloidi koji primaju pomoć od države u raznim formama.

Sa žalošću konstatujemo da se državni akteri nikada nisu na to osvrnuli, a kamoli osudili, iako takva satanizacija NVO predstavlja i bezbednosni rizik, o čemu svedoči bezbroj pretnji koje primamo, i otežava sprovođenje redovnih aktivnosti. Nažalost i relevantni strani akteri pre ukazuju da loš odnos prema udruženjima građana šteti ugledu Republike Srbije (RS), a ređe se osvrću  na operativne  teškoće samih udruženja građana  koje to prouzrokuje.

CEAS upozorava da je Poverenica za ravnopravnost, Brankica Janković, nekoliko puta odbijala da postupa po našim dopisima u slučaju Vojislava Šešelja, tvrdeći neosnovano, da je u pitanju isti postupak koji smo mi ranije pokrenuli. Istovremeno, ona se oglašavala za slučajeve koji nisu bili ovako crno-beli.

Jedan od sistemskih načina diskreditacije je konstantno ponavljanje fraze da je konačno „vreme da država ima uvid u finansije UG...“ koja je ovih dana više puta ponovljena u tabloidu Informer i na TV Pink.

CEAS upozorava da su UG u Srbiji poreski obveznici kao i svi drugi koju rade po pozitivnim propisima RS, te da smo u obavezi  da podnosimo finansijske izveštaje  koji su, naglašavamo, javno dostupni.

Drugi način perfidne diskreditacije UG je način predstavljanja novca koji dobijaju za realizaciju projekata - u praksi minimum oko 80% sredstva odlazi na troškove realizacije projekata i poreze i doprinose, koji se mahom plaćaju u Srbiji, i na tekuće troškove.

CEAS je još pre par godina ukazao na okolnost da se nova UG među kojima ima dosta pro-kremaljski nastrojenih finansiraju mahom putem članarina što je svojevrsna knjigovodstvena crna rupa, kao i na okolnosti da na severu Kosova rade organizacije registrovane u srpskoj Agenciji za privredne registre (APR), ali bez finansijskog nadzora poreskih vlasti iz Beograda i Prištine.

Toksične izjave, poput one koju je dao Ratko Dmitrović, budući narodni poslanik na listi Srpskog patriotskog saveza (SPAS) Informeru, u kojoj je nazvao NVO sektor „gujama prisojkinjama koje ciču“ su još jedan pokazatelj sistemskih kampanja širenja neistina i diskreditacija organizacija, udruženja i pojedinaca koje itekako otežavaju rad i vrše pritisak. Odsustvo reakcije na njegovu skandaloznu ocenu da i treba da se sankcionišu svi koji „pljuju po Srbiji, Srbima, RS, Vučiću, patrijarhu, SANU...“ je dobar  osnov za sumnju u  način nadzora nad NVO u Srbiji. Slično je i sa nedavnim izjavama Gorana Petronijevića i Nebojše Čovića iznetim na TV Happy i portalu Sputnik.

CEAS se projektno finansira i retko kada ima ikakva sredstva koja može odvojiti za vođenje    brojnih sudskih postupaka, koje smo u nedostatku drugih mogućnosti, prinuđeni da vodimo. Oni pored materijalnih, crpe i vremenske i ljudske resurse, a čini se da to i jeste strategija pojedinih društvenih aktera, dakle  iznurivanje NVO do trenutka kada odustanu sa radom.

Podsećamo, Savet Evrope poziva države članice, među kojima je i Srbija, da poštuju pravo na slobodu udruživanja koje je određeno Rezolucijom Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope 226 iz 2018. godine. Poštovanjem rezolucije, Srbija je u obavezi da civilnom društvu obezbedi okruženje u kojem može neometano da radi, što uključuje mogućnost civilnom društvu da traži, prima i koristi transparentna finansijska sredstva i druge resurse, bilo domaće ili strane, te mogućnost rada bez ikakvih smetnji i zastrašivanja putem kampanja protiv NVO.

Zbog svega gore navedenog, CEAS smatra da bi bilo jako dobro da se i nadležni iz Uprave, i drugi iz Ministarstva finansija, APR i drugih državnih organa koji su povezani sa radom UG, ali pre svega uticajni političari iz vlasti, odrede prema tabloidnoj satanizaciji UG koja se neretko realizuje i zahvaljujući našim poreskim davanjima. Ovo nije nikavo „dizanje dreke“ zarad dobijanja sredstava već zahtev da se UG u Srbiji tretiraju kao legitimni akteri javnog života na način koji to očekuju relevantne mođunarodne organizacije čiji je Srbija punopravni član.

PS. Saopštenje je poziv Informeru da i ovo saopštenje objavi u celosti.

Beograd, 30.7.2020.