CEAS Čestitka novom patrijarhu

Vaša Svetosti,

Centar za evroatlantske studije iz Beograda, socioliberalno agnostičko udruženje građana, čestita Vam na izboru za Patrijarha srpskog.

Vaš dosadašnji rad i ugled nam ulivaju veru da ćete nastaviti ​gradnju​ stabiln​ih​, ​još ​šir​ih​ i prometnijih​ mostov​a​ u interesu ljudi dobre volje sa svih njihovih strana.

Nadamo se da ćete na mestu Patrijarha srpskog podržavati napore da se svi građani Srbije i država Srbija što dublje integrišu u međunarodne strukture i prakse u čijim su temeljima tekovine prosvetiteljstva. Ubeđeni smo da je to i u interesu svih Srba, verujućih i neverujućih, koji ne žive u našoj državi i naših suseda.

Želimo vam mnogo uspeha i spokojstva.

CEAS
Beograd, 19.2.2021.