15.5.2013. Presdtavnici CEAS-a na konferenciji „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji“

Beograd, 15.5.2013.

ceas-logo-116

Predstavnici CEAS-a prisustvovali su konferenciji „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji“, održanoj 15. maja u Medija Centru, u organizaciji Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, Nacionalnog demokratskog instituta, Britanske ambasade u Beogradu i Ipsos Strategic Marketinga.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja: „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji“. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi stepen građanskog angažmana kao indikator zdravlja društva.

Govornici na konferenciji bili su Vukosava Crnjanski Šabović, direktorka Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Tom Kelly, direktor Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) u Srbiji i Svetlana Logar, direktorka istraživanja Ipsos Strategic Marketing-a.

26.4.2013. Predstavnici CEAS-a na prezentaciji „Bezbednosne usluge na aerodromima Srbije“

Beograd, 26.4.2013.

ceas-logo-116

Direktorka CEAS-a Jelena Milić i CEAS istraživač Irina Rizmal prisustvovale su prezentaciji „Bezbednosne usluge na aerodromima Srbije“, 26. aprila, u Hotelu Hyatt Regecny, u organizaciji kompanije za privatno obezbeđenje G4S.

Cilj prezentacije bio je da istakne najbolje prakse G4S sektora avijacije kao i da se iskoriste neka od mnogobrojnih iskustava G4S-a u svetu radi upoznavanja nadležnih osoba iz sektora avijacije sa poslovanjem kompanije G4S i radom G4S sektora avijacije.

Rad kompanije G4S predstavili su Uroš Gojković, Generalni direktor G4S Srbija, Marija Marković, Menadžer za razvoj i prodaju i Martin Aggar, Aviation Director – G4S Risk Management Limited iz Velike Britanije.

24-25.4.2013. Predstavnici CEAS-a na seminaru „Unapređenje zaštite nacionalnih kritičnih infrastruktura – uloga privatne bezbednosti“

Beograd, 24-25.4.2013.

ceas-logo-116

Otvarajući dvodnevni seminar „Unapređenje zaštite nacionalnih kritičnih infrastruktura - uloga privatne bezbednosti“, potpredsednik PKS Sovrović istakao je dugogodišnju uspešnu saradnju Privredne komore Srbije i TAIEX odeljenja Evropske komisije.

Sovrović je podsetio da u Privrednoj komori Srbije od 2005. godine aktivno radi Udruženje za privatno obezbeđenje, koje okuplja privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora, registrovane za poslove obezbeđenja lica, imovine i poslovanja. Početkom prošle godine, formirana je i Komisija za javno - privatno partnerstvo, u čiji sastav, pored predstavnika privatnog sektora bezbednosti, ulaze i predstavnici MUP i drugih državnih organa i institucija, koji su u obavljanju poslova državne uprave, nadležni i za saradnju javnog i privatnog sektora bezbednosti.

„Glavni cilj svih aktivnosti je sistemska upotreba subjekata u oblasti privatnog obezbeđenja u povećanju opšte lične i imovinske sigurnosti građana Republike Srbije, zaštita kritične infrastrukture, kroz normativno uređenje oblasti privatnog obezbeđenja u pravnom sistemu Srbije“, naglasio je potpredsednik PKS. Do sada je usvojena serija nacionalnih standarda usluga privatnog obezbeđenja, Strategija nacionalne bezbednosti, u kojoj je, prvi put u istoriji Srbije, privatno obezbeđenje uvršteno kao sastavni deo strukture sistema nacionalne bezbednosti, uz obavezu da se ova oblast doktrinarno i normativno uredi. Usvajanjem Zakona o vanrednim situacijama, koji predviđa da štabovi za vanredne situacije lokalnih samouprava biraju firme u oblasti privatnog obezbeđenja za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Zaključen je i Memorandum o saradnji MUP i PKS, polazna osnova za unapređenje javno – privatnog partnerstva u sektoru bezbednosti Srbije.

Efikasno suprotstavljanje svim oblicima kriminaliteta, koji je u stalnom porastu, moguće je samo sistemski uređenom funkcionalnom saradnjom svih elemenata strukture nacionalne bezbednosti, a time i jačanjem saradnje javnog i privatnog sektora u zaštiti kritičnih infrastruktura - što je i tematski okvir ovog skupa, naglasio je Sovrović.

Sekretar MUP-a Milorad Todorović rekao je da se do kraja ove godine očekuje usvajanje Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti, koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.

Prema rečima Todorovića, Privredna komora Srbije uspešno je organizovala javne rasprave u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu i ključni zakon našao se u skupštinskoj proceduri, ali nije usvojen zbog izbora. Formiranjem nove vlade, čitava procedura morala je da se ponovi. Pre tri godine MUP i PKS prepoznali su se kao partneri na izradi strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Predsednik Radnog komiteta CoESS-a - Zaštita kritičnih infrastruktura i član UO CoESS Aleks Karmajkl, predočavajući ulogu privatne bezbednosti u zaštiti kritičnih infrastruktura, istakao je da svaka zemlja sama definiše šta je za nju kritična infrastruktura, ali postoji i Direktiva EK o transnacionalnoj kritičnoj infrastrukturi. Usluge koje kompanije u oblasti obezbeđenja pružaju radi zaštite kritične infrastrukture moraju biti vrhunskog kvaliteta. Osim toga, kompanija mora biti pouzdani partner. Prilikom pružanja usluga bezbednosti, motivisanje čuvara je ključno.

Predstavnica Univerziteta u Gentu u Belgiji Verle Pešli ukazala je na ulogu privatne bezbednosti u zaštiti kritičnih infrastruktura.

Povodom 14 godina od NATO bombardovanja RTS-a

Beograd, 23.4.2013.

CEAS

CEAS

Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda pozdravlja odluku Vlade Srbije da mandat Komisiji za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara proširi i na slučaj ubistva tehničara Radio Televizije Srbije (RTS) u NATO bombardovanju 1999. godine.

Nastavak

17.4.2013. Predstavnici CEAS-a na konferenciji "Koliko su uspešni nezavisni državni organi u nadzoru sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu?"

Beograd, 17.4.2013.

ceas-logo-116

Predstavnici CEAS-a, Irina Rizmal, Tibor Moldvai i Predrag Panić, prisustvovali su konferenciji "Koliko su uspešni nezavisni državni organi u nadzoru sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu?", održanoj 17. aprila u Hotelu Balkan, u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku uz podršku Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Balkanskog fonda za demokratiju.

Konferencija je predstavila regionalno istraživanje o uspesima nezavisnih državnih organa u nadzoru sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu koje je Beogradski centar za bezbednosnu politiku sproveo zajedno sa partnerima: Analitikom iz Skoplja, Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Podgorice, Centrom za sigurnosne studije iz Sarajeva, Institutom za demokratiju i medijaciju iz Tirane, Institutom za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba i Kosovskim centrom za studije bezbednosti iz Prištine. Istraživanje su i predstavili predstavnici ovih organizacija: Magdalena Lembovska, Emir Kalač, Emsad Dizdarević, Arian Dyrmishi, Sandro Knezović, Mentor Vrajolli i Jelena Radoman na prvom panelu.

Drugi panel se bavio pitanjem šta je tajna uspeha šampiona nadzora sektora bezbednosti gde su izlagači bili predstavnici institucija koje se zaista smatraju uspešnim u nadzoru sektora a to su Saša Janković, Zaštitnik građana i Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Sadržaj ovog sajta je moguće koristiti uz napomenu: "Preuzeto sa sajta CEAS Srbija" koja je sadrži i link na stranicu sa koje se preuzima sadržaj.

Centar za evroatlantske studije - CEAS

Dr. Dragoslava Popovića 15, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: +381 11 323 9579
[email protected], www.ceas-serbia.org
PIB: 105 265 781, Matični broj: 177 00 189
Potvrda o registraciji iz APR-a