Direktorka CEAS, Jelena Milić-Zašto je neodgovorno ne biti u Parlamentu kada se raspravlja o strateškim dokumentima-10.09.2019. TV O2, Emisija Fokus