CEAS pozdravio učešće Srbije na sastanku Globalne koalicije

Centar za evroatlantske studije (CEAS) pozdravio je učešće ministra odbrane Srbije Zorana Đorđevića na Ministarskom sastanku Globalne koalicije protiv Islamske države u Vašingtonu.

"CEAS podseća da je Srbija od samog početka prepoznala opasnost koju delovanje ISIS-a ima po sistem globalne bezbednosti, pre svega zbog učešća boraca sa područja Balkana u redovima ISIS, ali i zbog dugotrajne izbegličke i migrantske krize, koja je posebno pogodila balkanske države. Srbija je 2014. godine, kao jedna od prvih država koja se priključila koaliciji, usvojila izmene i dopune Krivičnog zakonika kojima je sankcionisala učešće, organizovanje i podsticanje učešća u oružanim sukobima u drugim državama. Srbija je tu saradnju sa SAD-om u Globalnoj koaliciji proširila donacijama u naoružanju, municiji, lekovima i sanitetskom materijalu", dodaje se.

Centar za evroatlantske studije je takođe pozvao Vladu Srbije da što pre usvoji Nacionalnu strategiju za borbu protiv terorizma.