CEAS: Zatvoriti Rusko-srpski centar u Nišu

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) pozdravlja inicijativu da se reši diplomatski status Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu i predlaže njegovo zatvaranje.

Kako je saopšteno, CEAS je od samog osnivanja takozvanog Rusko-srpskog humanitarnog centra 2014. godine u više navrata upozoravao na dubiozan način na koji je on osnovan i izražavao sumnje u pravu svrhu njegovog postojanja. 

"Sve je očitije da su inicijalna opravdanja da će Centar prerasti u regionalnu strukturu za reagovanje u vanrednim situacijama, u kojoj će učestvovati još neke zemlje, pa i članice EU i NATO, bila netačna i tendenciozna", navodi CEAS. 

Zatvaranje Centra bi omogućilo normativno i operativno jačanje kapaciteta države Srbije za reagovanje u vanrednim situacijama i upravljanje krizama, smatraju u CEAS. 

"Eventualno protivljenje ruske strane bi ogolilo prave pozicije Rusije, opstrukciju i podrivanje, koji se sve teže skrivaju, prema napretku Srbije ka EU i značaju regionalne saradnje na Balkanu, na koje CEAS odavno upozorava", piše u saopštenju.