Dr Branimir Nestorović - Centar za evroatlantske studije - CEAS

01.06.2020 Aleksandar Vučić

Narod je na njegovoj strani, 80 odsto ljudi. Da li će šest ili 60 njegovih kolega biti protiv njega šta ga briga. Nestorović je iza sebe ostavio dela i da ima puno prijatelja čiji je decu spasao.

Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije o Branimiru Nestoroviću, doktoru protiv koga je grupa lekara i nastavnika Medicinskog fakulteta u Beogradu podnela Lekarskoj komori Srbije (direktoru i Etičkom odboru) predstavku u vezi sa njegovim javnim istupima

01.06.2020 Aleksandar Vučić

The people are on his side, 80% of them. Why should he care if six or 60 of his colleagues are against him. Nestorović has an excellent professional track record behind and has a lot of friends whose children he saved.

Aleksandar Vučić, Serbian President, about Dr.Branimir Nestorović against whom a group of doctors and Belgrade Medical Faculty professors submitted a complaint to the Serbian Medical Chamber (its director and Ethics Committee) regarding his public statements

07.04.2020 Dr Branimir Nestorović

Branimir Nestorovic

Svaki dan se šetam Beogradom i Obrenovcem i rukujem se sa građanima.

Dr. Branimir Nestorović, pulmolog, u emisiji "Ćirilica" na TV Happy (TV sa nacionalnom frekvencijom) dok traju preporuke za socijalno distanciranje zbog pandemije COVID-19

07.04.2020 Dr Nestorovic

Branimir Nestorovic

I walk around Belgrade and Obrenovac every day and shake hands with citizens.

Pulmonologist #DrNestorovic on the TV show “Ćirilica” discussing social distancing and stay-at-home recommendations (TV Happy, national frequency television station)

09.04.2020 Dr Branimir Nestorović

Branimir Nestorovic Međutim, prof. dr Branimir Nestorović, pedijatar u Dečjoj klinici u Tiršovoj, smatra da je MMR vakcina deci nepotrebna.

U ovakvim situacijama ja obično kažem da Amiši, kojih ima tri miliona u Americi se uopšte ne vakcinišu i nemaju autizam. Oni se od nas razlikuju samo po tome što jedu zdravu hranu i ne vakcinišu se. Naravno, ima vakcina za koje smatram da treba obavezno davati deci kao što su difterija, tetanus, vakcina za veliki kašalj. Ali ova koja se daje protiv rubeola, zauški i malih boginja je potpuno nepotrebna.

Dr. Branimir Nestorović, pedijatar u Dečijoj bolnici Tiršovoj, aktivno učestvuje u komentarisanju #Covid19, član kriznog štaba tokom epidemije malih boginja u Srbiji 2017

09.04.2020 Dr Branimir Nestorovic

Branimir Nestorovic

However, Prof. Dr. Branimir Nestorovic, a pediatrician at the University Children's Clinic in Tiršova Sttreet, believes that MMR vaccine is unnecessary for children.

In situations like this, I usually refer to the Amish - there’s three million of them in America, they don’t get vaccinated at all and have no autism. They differ from us only in that they eat healthy foods and are not vaccinated. Of course, there are vaccines that I think should be given to children, such as diphtheria, tetanus, and a whooping cough vaccines. But this one that is given against rubella, mumps and measles is completely unnecessary.

Prof. Dr. Branimir Nestorovic, a pediatrician at the University Children's Clinic (Belgrade's destinguished pediatric hospital), now a member of The Crisis Response Team #Covid19, in his statement during 2017 measles epidemic in Serbia

22.04.2020 Dr Branimir Nestorović

Branimir Nestorovic Ja mislim da će ova pandemija mnoge tabue da sruši. Mislim da će da sruši mnoge tabue i ja se nadam da će da, je l, da se otvore neki novi horizonti. Ne mora sve da se leči na klasičan način. Mi imamo medicine koje uopšte nisu ovakve, imamo tradicionalnu kinesku medicinu, ajurvedska medicina....rusku medicinu. Ne leče se svi ljudi na zapadnu medicinu i ne bi se moglo reći da je zapadna medicina toliko uspešnija od svih drugih, ona u tehničkom smislu da...

Branimir Nestorović, pulmolog, član Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Rijaliti kovid 19

Ivi Andriću se pripisuju sledeće reči: „Dođu tako ponekad vremena kada pamet zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati.“