Tomislav Nikolić, predsednik Srbije, 3.3.2015.

"Ovde ima mnogo ljudi koji su upregnuti koji se finansiraju preko nekih projekata za koje konkurišu, kako bi dobili novac, ali onda imaju obavezu da budu dežurni lešinari."

Tomislav Nikolić, predsednik Srbije

3.3.2015.