Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, 4.7.2016.

Evropska unija je jedinstven i suštinski partner NATO. Sada je vreme da našu saradnji podignemo na novi nivo. U Varšavi, zajedno sa predsednicima Evropskog savetai Evropske komisije, potpisaću zajedničku deklaraciju o našem partnerstvu. Postavljajući nove načine na koje možemo zajedno da radimo još bliže. Na ključnim oblastima kao što je borba protiv hibridnih pretnji i pomorska bezbednost. Jer zajdeno smo jači.

Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO

4.7.2016.