24.7.2017. Ben Hodžis

ben hodges

Oni poštuju samo snagu i preziru slabost. Ako izgledamo kao da nismo povezani, da nismo ujedinjeni, da nismo sposobni i da ne možemo brzo da se krećemo, onda mislim da je potencijal za grešku veći.

Gen. pukovnik Bendžamin Hodžis, intervju za Reuters