O nama

Centar za evroatlantske studije (CEAS) je nezavisna, ateistička, socio – liberalna, političko istraživačka think-tank organizacija osnovana 2007. godine u Beogradu, Srbija, koja  zagovara:

 • Prihvatanje principa primata individualnih nad kolektivnim pravima, uz poštovanje onih prava koje pojedinci mogu ostvarivati samo kroz zajedničko delovanje;
 • Jačanje principa sekularne države i  ateističkog pojmanja sveta;
 • Izgradnju i očuvanje otvorenijeg, slobodnijeg, prosperitetnijeg i kooperativnijeg internacionalnog poretka, zasnovanog na inteligentnoj  gloalizaciji.

CEAS se u svom radu vodi  motom:  napredak, posvećenost, uticaj.

Glavne aktivnosti CEAS su usmerne ka:

 • zagovaranju  značaja i jačanju tekovina  socio-liberalne demokratije u Srbiji;
 • podršci  integracija Srbije u EU i jačanja kapaciteta Srbije da se suoči sa globalnim izazovima kroz zajedničko međunarodno delovanje, koje će rezultirati punopravnim i aktivnim članstvom u EU;
 • zagovaranju saradnje i punopravnog  aktivnog članstvo Republike Srbije u NATO;
 • zagovaranju značaja uspostavljanja i izrade modela demokratskog nadzora nad sistemom bezbednosti;
 • podršci razvoja mehanizama tranzicione pravde, njihovog  sprovođenja u Srbiji i Zapadnom Balkanu, razmeni pozitivnih iskustava, naglašavanju  važnosti mehanizama tranzicione pravde za uspešnu reformu sektora bezbednosti u post konfliktnim društvima koja prolaze kroz tranziciju ka demokratiji;
 • promovisanju humanitarne i bezbednosne doktrine Odgovornost da se zaštiti koja kaže da države nose primarnu odgovornost zaštite svojih građana od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i etničkog čišćenja, da međunarodna zajednica ima odgovornost da pomaže državama u nošenju ove odgovornosti i da bi međunarodna zajednica trebalo da koristi prikladna diplomatska, humanitarna i druga mirnodopska sredstva da zaštiti populaciju od ovih zločina ako država u tome ne uspe ili ukoliko je ona sama izvršilac zločina;
 • promovisanju politike otvorene uprave, sa ciljem da se uprava konkretno obaveže da promoviše transparentnost, jačanje  učešća građana, borbu protiv korupcije i koristi nove tehnologije za jačanje uprave.

Programi i donatori

CEAS sprovodi svoju misiju kroz različite projekte u okviru 5 stalnih programa:

 1. Sveobuhvatno praćenje aktuelnih međunarodnih odnosa i spoljne politike Republike Srbije
 2. Zagovaranje punopravnog aktivnog članstva Srbije u EU i NATO
 3. Zagovaranje sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti u Srbiji
 4. Zagovaranje jačanja energetske bezbednosti u Srbiji
 5. Liberalizam, ljudska prava, Odgovornost da se zaštiti, Tranziciona pravda i Otvorena uprava u globalizovanom svetu

Pregled svih aktuelnih i realizovanih projekata možete pogledati ovde.

Programe CEAS-a do sada su podržali: Fondacija za otvoreno društvo (OSF) Fond za think-tankove, Budimpešta; Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD;Fondacija braće Rokefeler,SAD; Evropska komisija; Balkanski fond za demokratiju-GMF,Srbija; NATO odeljenje za javnu diplomatiju; Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS),Srbija; Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji; Američka ambasada u Srbiji; Ambasada Holandije u Beogradu; Visegrad Fond,Slovačka; Fridrih Nauman Fondacija, Srbija; Fridrih Ebert Fondacija, Srbija.

CEAS ne prikuplja članarine i finansira se isključivo od projekata za koje prima sredstva preko registrovanih bankovnih računa.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

CEAS je razvio članstvo u nekoliko međunarodnih koalicija i organizacija:

 • Međunarodna koalicija - Odgovornost da se zaštiti (Responsibility to Protect, skraćeno RtoP). Koalicija okuplja nevladine organizacije iz svih delova sveta radi zajedničkog delovanja na jačanju normativnog konsenzusa oko doktrine Odgovornost da se zaštiti, u cilju boljeg razumevanja norme, pritiska na jačanju kapaciteta međunarodne zajednice da spreči ili zaustavi zločine genocida, ratne zločine, etničko čišćenje i zločine protiv čovečnosti i mobilizacije nevladinog sektora za zalaganje za akcije spasavanja ljudskih života u situacijama gde je primenjiva doktrina RtoP. Među istaknutim članovima Koalicije su i organizacije poput Human Rights Watch – HRW i International Crisis Group – ICG. CEAS je prvo civilno društvo iz Istočne evrope koje ima puno članstvo u ovoj koaliciji.
 • Asocijacije za otvoreno društvo – PASOS, međunarodna asocijacija ekspertskih nevladinih organizacija (think-tanks) iz Evrope i Centralne Azije koja podržava izgradnju i funkcionisanje otvorenog društva, naročito u vezi sa pitanjima političke i ekonomske tranzicije, demokratizacije i ljudskih prava, otvaranja privrede i dobrog javnog upravljanja, održivog razvoja i međunarodne saradnje. CEAS je punopravni član.
 • Koalicija za REKOM predlaže da vlade (ili države) osnuju REKOM, nezavisnu, međudržavnu Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ u periodu od 1991-2001.

Statut Centra za evroatlantske studije možete pogledati ovde.