Uslovi korišćenja

Donacije

Poslovanje sajta www.ceas-serbia.org, donacije, i ostala povezana pitanja, regulisani su zakonima Republike Srbije, a za eventualne sporove u vezi sa donacijama biće nadležni sudovi Republike Srbije

Donatori

Uplatu donacija mogu vršiti lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu

Doniranje – uplata donacije

Donator je saglasan da sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Centra za evroatlantske studije CEAS (Koste Živkovića 15, 11000 Beograd, Srbija; Matični broj:17700189, PIB: 105265781; www.ceas-serbia.org), kao organizacije koja upravlja sajtom ceas-serbia.org

Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biče izvšrena u lokalnoj valuti – dinar (RSD). Prikaz cena u drugim valutama je informativan i vrši se na osnovu srednjeg kursa Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti uplatioca kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Na donacije se ne obračunava PDV.

Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, moguće je odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom.

Plaćanje se vrši potvrdom narudžbenice.

Ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

Podaci o platnoj kartici koje donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Komercijalna banka. 

Podaci o platnim karticama donatora nisu dostupni zaposlenima u Centru za evroatlantske studije CEAS.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni zaposlenima Centra za evroatlantske studije CEAS u bilo kom trenutku.

Reklamacije

Reklamacije se mogu izvršiti putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Donator će biti kontaktiran od strane Centra za evroatlantske studije CEAS u roku od 30 radnih dana od prijema zahteva. Sredstva koja se vraćaju moći će da budu isplaćena nazad donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Centra za evroatlantske studije CEAS obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

Zaštita privatnosti

Centar za evroatlantske studije CEAS se obavezuje na zaštitu privatnosti i garantuje zaštitu privatnosti i čuvanje podataka donatora. CEAS prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i saradnici CEAS su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Istovremeno, CEAS se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od CEAS-a.

Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj na ovom sajtu je vlasništvo Centra za evroatlantske studije CEAS i ne može se koristiti bez pisano date saglasnosti CEAS-a.

Komunikacija sa korisnicima

Komunikacija donatora i organizacije Centra za evroatlantske studije CEAS odvija se putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Centar za evroatlantske studije CEAS zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.ceas-serbia.org

Politika privatnosti

Centar za evroatlantske studije CEAS (Koste Živkovića 15, 11000 Beograd, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; u daljem tekstu “CEAS”), obrađuje vaše podatke o ličnosti. CEAS se obavezuje da podatke svih donatora čuva i štiti u skladu sa važećim zakonskim okvirom Republike Srbije i Evropske unije (EU).

CEAS prikuplja jedino osnovne podatke od donatorima koji su neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima (ime i prezime, kontakt podaci).

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija, komunikaciju sa vama i ponudu novih sadržaja ili usluga. Svi podaci dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje navedenih poslova. Svi zaposleni CEAS-a i saradnici CEAS-a su odgovorni za poštovanje načela privatnosti.

Vaši podaci o ličnosti se ne prosleđuju, prodaju ili iznajmljuju trećim licima niti se koriste u druge svrhe od navedenih.

CEAS vaše podatke čuva u toku trajanja usluge. CEAS vrši prenos vaših podataka o ličnosti van EU u Srbiju, a transfer podataka se vrši na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. CEAS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Svoja prava možete ostvariti kontaktiranjem CEAS-a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Ova institucija se nalazi u Beogradu, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 15 (11000 Beograd), a moguće ju je kontaktirati i na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonom na 011/3408-900