Govor Gorana Svilanovića na konferenciji "We Did It Our Way" održanoj 31.januara 2020. u hotelu "Konstantin"