Svilanović: "Mini-Šengen" nije zamena za EU, nego priprema