Podrška apelu Rasula Jafarova - pritvorenog azerskog novinara i aktiviste za ljudska prava

Rasul Jafarov, azerski novinar, branilac ljudskih prava, nosilac Natalia projekta, Avgust 14, 2014


rasul

Rasul Jafarov je azerski novinar, branilac ljudskih prava, nosilac Natalia projekta, koji je uhapšen u Azerbejdžanu, Bakuu drugog avgusta 2014. Određen mu je pritvor u trajanju od tri meseca. Optužbe koje su podignute protiv njega uključuju utaju poreza, nelegalno bavljenje preduzetništvom i zloupotrebu službenog položaja.
Podsećamo da je Evropski Parlament, 12.5.2011. usvojio Rezoluciju o Azerbejdžanu.

Podsećamo da je Evropska Unija u avgustu 2014. izdala Saopštenje o stanju ljudskih prava i odnosa prema organizacijama civilnog društva u Azerbejdžanu, povodom hapšenja Rasula Jafarova i njegovih kolega (EU Statement on the situation of  human rights and civil society in Azerbaijan), u kome je izražena velika zabrinutost zbog aktuelnih događaja. Sve države kandidati za pristupanje EU – osim Srbije – složile su se sa ovim Saopštenjem.
U julu 2014 Rasul je posetio Centar za evroatlantske studije iz Beograda, kao deo grupe predstavnika partnerskih organizacija Koalicije za izgradnju poverenja Južnog Kavkaza i Norveškog Helsinškog Komiteta. Ono što sledi je njegov apel upućen međunarodnim medijima povodom njegovog hapšenja i neosnovanosti optužbi. Apel je napisao u pritvoru.
Centar za evrotlantske studije iz Beograda (CEAS) vas moli da ovaj apel prosledite dalje.

Apel Rasula Jafarova

Dame i gospodo, dragi prijatelji,
Želeo bih da vam skrenem pažnju na to da su optužbe iznesene protiv mene potpuno nezakonite i bez osnova. Zašto? Evo;
1. Kod poreskih organa registrovan sam kao samostalni preduzetnik 25.8.2008 godine, kada sam dobio poreski identifikacioni broj (PIB). Od tada do danas, u potpunosti sam i na vreme izmirivao sve relevantne poreze i doprinose za socijalno osiguranje kontraktorima a u skladu sa sredstvima koja su mi isplaćena za moje usluge u okviru projekata na kojima sam učestvovao. To se lako može proveriti kod nadležnih poreskih organa.
2. Klub ljudskih prava osnovan je u decembru 2010, i na osnivačkoj skupštini izabran sam za predsednika organizacije. Klub ljudskih prava je u više navrata Ministarstvu pravde podnosio zahtev za registraciju, a kako je zahtev nepravedno i nezakonito odbijan, žalba je upućena svim relevantnim sudovima u Azerbejdžanu, u ovom trenutku predmet je pred Evropskim sudom i postupak je u toku. Proces zahtevanja registracije i podnošenja žalbe trajao je od 2011 do 2013, i kako legislativa tokom ovog perioda nije zabranjivala aktivnosti neregistrovanih OCD, mi, kao Klub ljudskih prava, implementirali smo različite projekte tokom tog perioda – od 2011 do 2013. Svaki od tih projekata iznesen je u skladu sa donatorskim ugovorima potpisanim od strane donatorske organizacije a koje sam dobrovoljno prezentovao kancelariji javnog tužioca. Takođe, u vreme potpisivanja ovih ugovora, o tome je bio informisan ministra pravde – kroz slanje relevantnih pisama nadležnim državnim organima. Štaviše, sredstva od svakog pojekta transferisana su, ne pod velom tajne ili netransparentno, već preko bankovnih računa otvorenih i dostupnih zakonu i ostalim nadležnim organima, i to sa svrhom uplate naznačenom kao „grant“. Kako Klub ljudskih prava nije registrovan, transfer navedenih sredstava vršio se preko mog bankovnog računa, obzirom da sam ja predsednik organizacije. O kakvom mi nelegalnom preduzetništvu, zloupotrebi položaja ili izbegavanju plaćanja poreza možemo govoriti u tom slučaju?
Možda se pitate zašto sam onda uhapšen.
a. Obratimo pažnju na projekte ispitivane od strane istražitelja i pokrivene optužnicom:
- Kampanja ljudskih prava vezana za Evroviziju – Pevaj za Demokratiju, kampanja Umetnost za demokratiju koja je koristila različite vidove umetnosti da promoviše i zaštiti ljudska prava, poveća izlaznost glasača uoči glasanja i tako dalje. Dok smo bili u centru pažnje lokalne i međunarodne zajednice, istovremeno su ovi projekti bili targetirani u pogrdnim i uvredljivim člancima provladinih medija, što uključuje i zvanične novine vladajuće partije :“Yeni Azerbaian“.
b. Vlada Azerbejdžana - svuda pa i na najvišem nivou – tvrdi da u Azerbejdžanu ne postoje politički zatvorenici. Međutim, ja i moje kloge – ne da tvrdimo – nego smo dokaz da politički zatvorenici u Azerbejdžanu itekako postoje.
c. Tokom sednice Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope održane u junu 2014, neposredno pre mog hapšenja, održan je okrugli sto na temu stanja ljudskih prava u Azerbejdžanu. Ja sam osoba koja je direktno uključena u odlučivanje o svemu počev od tehničkih detalja pa do sadržaja okruglog stola (zajedno sa Intigam Aliyev, Emin Huseynov and Rashid Hajili koji se trenutno krivično gone). Takođe sam bio uključen u organizaciju okupljanja (flash–mob) oraganizovanog od strane naših mladih prijatelja na dan održavanja Alijevog govora (Ilham Aliyev). I konačno, u poslednjih dve – tri godine, svi su se u polu – šali pitali – kada ću biti uhapšen. Dogodilo se, i sada se nadam vašoj podršci! Hvala vam svima
Iskreno,
Rasul Jafarov
Pritvorna jedinica, Baku (naselje Kurdakhani)
14.avgust.2014.

 

*Nezvanični CEAS prevod