Zakon o bezbednosnim proverama – u susret većoj usklađenosti sa Ustavom?

Beograd,23.6.2015.

ceas-logo-116

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) organizuje konferenciju Zakon o bezbednosnim proverama – u susret većoj usklađenosti sa Ustavom?, koja se održava u četvrtak, 25. juna u hotelu Falkensteiner, sala White Pearl, I sprat, sa početkom u 10 časova, u okviru CEAS projekta Usvajanje Zakona o bezbednosnim proverama - U susret većoj usklađenosti sa Ustavom koji je podržala Misija OEBS-a u Srbiji.

 

Konferencija će se fokusirati na zakonsku (ne)uređenost bezbednosnih provera u Srbiji koje se definišu u nekoliko zakona i drugih propisa, ali pojedinačno, nepotpuno i neprecizno. Postojeća zakonska regulativa bezbednosnih provera nije ni u potpunosti u skladu sa Ustavom. U članu 42. Ustav Republike Srbije jemči zaštitu podataka o ličnosti, i jasno propisuje da se prikuplјanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom. Procedura bezbednosnih provera deo je sistema bezbednosti od kojih takođe, na direktan i indirektan način, zavisi uspeh reforme sistema bezbednosti iregionalna bezbednosna kooperacija Srbije.
Na ovoj konferenciji biće predstavljena CEAS Analiza – Bezbednosne provere u Srbiji, čiji je nacrt predstavljen i o kojoj se diskutovalo na uvodnom okruglom stolu organizovanom 25.5.2015. godine.
Na konferenciji će, između ostalih, govoriti i :
Jelena Milić, CEAS direktor

Dr Saša Gajin, vanredni profesor na pravnom fakultetu Univerziteta Union, nezavisni stručni konsultant na projektu

Predstavnik misije OEBS-a u Srbiji

Milorad Todorović, Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova

Dr Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Dragiša Jovanović, bezbednosni konsultant, SCA
predstavnici sistema bezbednosnih struktura Republike Srbije (TBC)

Poziv za konferenciju biće upućen na predstavnike relevantnih državnih institucija, nezavisnih državnih organa, političkih partija, akademske zajednice,strukovnih udruženja, diplomatskog kora i civilnog društva.

Skup će biti otvoren za medije.