Srpski stručnjaci prošli obuku u Rusiji

Sputnik, 8.7.2015.

sputnik-logo-1

Više od 180 srpskih stručnjaka iz oblasti upozoravanja i otklanjanja vanrednih situacija prošlo je dopunsku obuku pod rukovodstvom ruskih kolega iz MČS-a Rusije i Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

Obuka u Rusiji je najpre bila organizovana za predstavnike rukovodećeg sastava Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Dvanaest rukovodilaca mesnih odelјenja Sektora iz Beograda, Kragujevaca, Subotice i drugih gradova prošlo je kurs povišenja kvalifikacija u Sanktpeterburškom univerzitetu GPS Ministarstva za vanredne situacije (MČS) Rusije.
Prema njegovim rečima, posebno koristan deo obuke bio je onaj koji se ticao mobilizacije snaga u vanrednim situacijama, kao i planova evakuacije, načina uzbunjivanja u vanrednim situacijama.
Srpski stručnjaci, koji su stekli obuku u Rusiji, uvereni su da će im povišenje kvalifikacija pomoći da se nose sa šumskim požarima.
Za vreme obuke u Rusiji, zaposleni Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije izučili su rad operativne dežurne službe, upoznali se sa delovanjem odelјenja Federalne vatrogasne službe i Sveruskog naučno-istraživačkog instituta Vatrogasne odbrane MČS-a Rusije. Kurs je podrazumevao i praktične veštine.
Srpski stručnjaci napominju da je obuka u Rusiji, koja se obično odvija u Sanktpeterburškom univerzitetu GPS MČS-a Rusije i Akademiji za građansku zaštitu MČS-a Rusije, vredna za njih ne samo zbog prisvojenih veština, nego i zbog mogućnosti usputnog upoznavanja sa ruskom kulturom.