Saopštenje za javnost - Veto na rezoluciju o Srebrenici ometa mogućnost da se spreče budući genocidi*

ICRtoP, 8.7.2015.


icrtop

Međunarodna zajednica mora da razvije i implementira inovativne strategije da se ograniči upotreba veta

Današnjim vetom na rezoluciju o Srebrenici povodom obeleževanja genocida, Savet Bezbednosti UN je ponovo pokazao svoju nesposobnost da adekvatno reaguje u situaciji kada se upotrebljava veto, saopšteno je danas od strane Međunarodne Koalicije - Odgovornost da se zaštiti (ICRtoP).
“Nažalost, današnji veto je samo najsvežiji primer kako Savet Bezbednosti ne uspeva u sprečavanju i odgovoru na stravične zločine ”, rekao je Don Deya, predsedavajući ICRtoP. ”Bilo da je reč o Siriji, Palestini, Mjanmaru-ili o genocidu koji se dogodio pre dvadeset godina- korišćenje veta pokazuje kako ova zastarela moć onemogućava odgovore na zločine od strane Saveta, kao i celog sveta”.
Korišćenje veta u situacijama stravičnih zločina smanjuje sposobnost da se ostvari Odgovornost da se zaštiti (RtoP, R2P), normu oko koje su jednoglasno složile sve države 2005. u Dokumentu usvojenom na Samitu. U okviru RtoP, države i međunarodna zajednica su se složile da imaju obavezu da zaštite stanovništvo od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i etničkog čišćenja.
Rezolucija bi priznala masakr 8000 civila (uglavnom muškaraca i dečaka koji su ubijeni zbog svog identiteta) kao genocid; pozvala države da spreče činjenje genocida u budućnosti i da potvrde principe RtoP u ovoj oblasti; podstakla države da odrede ključne nacionalne tačke o prevenciji stravičnih zločina; i podstakla korišćenje UN okvira o analizi stravičnih zločina kao što su rano upozorenje i preventivna sredstva. Između ostalog, Rusija je veto na tekst rezolucije zasnovala na tome što se tragedija u Srebrenici ne kvalifikuje kao genocid, uprkos međunarodnim sudskim presudama.
“Stavljajući veto na Rezoluciju, Rusija je podigla novu prepreku ka pomirenju i sećanju, rekao je William Pace ICRtoP član Svetskog federalističkog pokreta - Instituta za globalne politike. ” Priznavanjem istine o onome šta se desilo-i o tome kako smo dozvolili da se to desi-je jedini način da se oda pošta žrtvama, da se postupa prema Odgovornosti da se zaštiti i da se spreče genocidi u budućnosti.”
Danas je Savet Bezbednosti UN još jednom pokazao svoju podelu kada je reč o ispunjenju obećanja da će se sprečiti stravični zločini; ipak ICRtoP pozdravlja jaku podršku Rezoluciji i RtoP normi koju su pokazale većina članica Saveta. Glasanje još jednom pokazuje vitalnu potrebu za uzdržavanjem stalnih država članica Saveta Bezbednosti od korišćenja njihovog veta kada se radi o suočavanju sa najvećim zadatkom- a to je odgovor na situacije masovnih zločina.
Međunarodna zajednica mora da nastavi da radi na razvoju propisa ili mora obećati da će se suzdržati od upotrebe veta. Ukoliko do toga ne dođe, stanovništvo Sirije, Darfura, Demokratske Narodne Republike Koreje, samo su neke od država koje će nastaviti da plaćaju istu cenu kao i žrtve u Srebrenici.

Istorijat:
• 2005, države članice UN su se jednoglasno složile da imaju Odgovornost da se zaštiti (RtoP) stanovništvo od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i etničkog čišćenja u završnom Dokumentu Svetskog Samita. Iako je pre svega odgovornost da štiti na državi, međunarodna zajednica ima odgovornost da pomaže državama da ispune svoju obavezu. Kada država očigledno ne uspeva da zaštiti svoje stanovnštvo, ili je, u stvari, izvršilac ovih zločina, međunarodna zajednica ima obavezu da preduzme kolektivne radnje i da na blagovremen i odlučan način da spreči ili zaustavi stravične zločine. Takva akcija se mora određivati od slučaja do slučaja, koristeći širok spektar političkih, ekonomskih i humanitarnih mera, a ukoliko se miroljubiva sredstva ne pokažu dovoljnim- sredstva prinude, uključujući i upotrebu sile uz odobrenje Saveta Bezbednosti, u skladu sa Poveljom UN.
• Međunarodna Koalicija - Odgovornost da se zaštiti je mreža 85 organizacija civilnog društva širom sveta koje rade na jačanju konsenzusa za RtoP; dalje razumevanje norme; zalažu se za jačanje kapaciteta za sprečavanje i odgovor na stravične zločine; i mobiliše NVO da se založe za akcije da se spasu životi u RtoP situacijama specifičnim za svaku državu.

 

*Nezvanični CEAS prevod