IPAP SRBIJE SA NATO: OD PLANA DO REALIZACIJE

CEAS, 14.09.2015.

ceas-logo-116

Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda i Udruženje za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije organizuju Konferenciju

“IPAP SRBIJE SA NATO: OD PLANA DO REALIZACIJE” - PROCENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPASAVANJA LOKALNIH SAMOUPRAVA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI, koja će se održati u utorak, 15. septembra 2015. godine u Privrednoj komori Srbije,Terazije 23, velika sala, sa početkom od 10 časova.

Ovom konferencijom CEAS otvara sezonu događaja u okviru projekta “Ispunjenje predviđenih planova iz IPAPa - Korak bliže NATOu”, koji je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju (SAD), u sklopu kojeg će pratiti implementaciju aktivnosti predviđenih Individualnim akcionim planom partnerstva (Individual Partnership Action Plan – IPAP), koji je Srbija usaglasila sa NATO u januaru ove godine, a koje se odnose na civilnu zaštitu i vanredne situacije, kao i na zaštitu tajnih podataka.
Imajuću u vidu da je jedna od velikih oblasti buduće saradnje između Srbije i NATOa planirana Individualnim akcionim planom partnerstva i sistem upravljanja krizama i planiranja u vanrednim situacijama, konferencija ima za cilj i ukazivanje na neophodnost izrade Procena i Planova zaštite i spasavanja radi preventivnog delovanja u vanrednim situacijama na osnovu Zakona o vanrednim situacijama; neophodnost uključivanja stručnih i ovlašćenih lica u pružanju pomoći u zaštiti i spasavanju; analizu mogućnosti i značaja regionalnog povezivanja radi stvaranja uslova za preventivno delovanje u vanrednim situacijama i korišćenje sredstava dostupnih finansijskih fondova; kao i uključivanje postojećih stručnih i ekspertskih timova i postojećih resursa u cilju unapredjena prevencije u vanrednim situacijama.

Radna agenda

Spisak učesnika

CEAS analiza - Presek normativno operativnog stanja reagovanja u vanrednim situacijama u Srbiji

#NATOSERBIAIPAP

#VanredneSituacije