Podrška nevladinih organizacija preporukama za smenu ministra odbrane i direktora VBA

ZastitnikGradjana, 24.9.2015.

Zaštitnik-građana

Javne preporuke za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora VBA Petra Cvetkovića su podržale 42 nevladine organizacije u Srbiji, ocenjujući da se „neispunjavanjem ovih preporuka obesmišljava institucija Zaštitnika građana i ostali nezavisni državni organi i krše principi demokratske civilne kontrole oružanih snaga.“

Reč je o sledećim organizacijama:

Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Akademska inicijativa "Forum10"
ASTRA - akcija protiv trgovine ljudima
Autonomni ženski centar, član koalicije
Beogradski centar za ljudska prava, član Kuće ljudskih prava i demokratije
BIRODI
Centar modernih veština
Centar za društveni razvoj
Centar za evroatlantske studije
Centar za građansku akciju "Integra" Prijepolje
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA
Centar za javne politike
Centar za ljudska prava Niš
Centar za praktičnu politiku, član Kuće ljudskih prava i demokratije
Centar za primenjene evropske studije, član koalicije
Centar za razvoj demokratskog drustva Europolis iz Novog Sada
Civil Rights Defenders
Društvo protiv korupcije, Zrenjanin
Evropska Vojvodina
Fond za humanitarno pravo
Fondacija za razvoj domaćinstva
Forum za bezbednost i demokratiju
Građanske inicijative, član Kuće ljudskih prava i demokratije
Helsinški odbor za ljudska prava, član Kuće ljudskih prava i demokratije
Inicijativa mladih za ljudska prava
Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER
Južne vesti, Niš
Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, član Kuće ljudskih prava i demokratije, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji
Labris
Link plus
Omladinski pedagoški centar Niš
Osvit, Udruženje Romkinja
Partneri za demokratske promene Srbija
Podrinjski Anti-Korupcijski Tim,
"Pomoć Edukacija Zdravlje" - PEZ
Portal Dijalog Net i udruženje Dijalog
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
SHARE fondacija
Udruženje Dea Dia
Udruženje žena Peščanik iz Kruševca
Udruženje Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
Žene u crnom