Delovi Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2012. godinu vezani za sektor bezbednosti

Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2012. godinu

European Commission1-270x200

Civilna kontrola snaga bezbednosti

Ostvaren je neznatan napredak u civilnoj kontroli snaga bezbednosti. U skladu sa poslovnikom iz 2010. godine, u julu je ustanovljen poseban skupštinski odbor za civilnu kontrolu snaga bezbednosti. Skupštinski nadzor je u praksi ostao ograničen. Potrebno je razjasniti pravni okvir za praćenje komunikacija koje vrše bezbednosne i obaveštajne sluţbe. Odredbe Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji koje su dopuštale da osetljivi podaci u vezi sa komunikacijama građana budu nadzirani bez sudskog naloga Ustavni sud je proglasio neustavnim aprila 2012. godine. Postoje tvrdnje da je nejasna pravna situacija dovela do zloupotreba. Ostaje da se donese zakon o pristupu državnim bezbednosnim dosijeima.

4.24. Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

Potrebno je uspostaviti nadležnost policije za sprovođenje određenih posebnih istražnih mera nezavisno od bezbednosno-obaveštajnih službi u skladu sa standardima EU. Uopšteno govoreći, Srbija je umereno napredovala u pogledu policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala.

Zaključak: Srbija je ostvarila određeni napredak u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Srbija je aktivno uključena u međunarodnu policijsku i pravosudnu saradnju, a službe za sprovođenje zakona uopšteno gledano imaju dovoljan kapacitet za sprovođenje standardnih istraga. Potrebni su dodatni napori na povećanju kapaciteta za obavljanje složenih istraga i jačanje saradnje između službi za sprovođenje zakona i pravosuđa. Treba povećati učinak uspešnih primera proaktivnih istraga i pravosnažnih presuda u predmetima organizovanog kriminala. Uopšteno govoreći, pripreme u oblasti pravde, slobode i bezbednosti umereno su napredovale.

4.31. Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Što se tiče zaštitnih mera, u februaru 2012, je Srbija ratifikovala sporazum iz maja 2011. sa EU o zaštitnim postupcima za razmenu i zaštitu poverljivih informacija.

Što se tiče zajedničke spoljne i bezbednosne politike (ZSBP), u februaru 2012. Srbija je ratifikovala sporazum iz juna 2011. kojim se osniva okvir za učešće Srbije u operacijama za civilno i vojno upravljanje krizama. Srbija učestvuje u operaciji „EU Navfor-Atalanta“ u Somaliji i u operaciji EUTM u Somaliji, sa po jednim članom u svakoj. Srbija je učestvovala na konferenciji EU Battlegroup (Borbena grupa) u aprilu 2012. Nakon dodeljivanja statusa kandidata, Srbija je počela da učestvuje na sastancima Vojnog odbora EU u martu 2012.

Zaključak: Srbija je značajno unapredila svoju usaglašenost sa EU deklaracijama i odlukama Saveta u oblasti ZSBP i pokazala je kontinuiranu posvećenost učešću u operacijama civilnog i vojnog upravljanja krizama. Uopšteno govoreći, pripreme u oblasti spoljne, bezbednosne i odbrambene politike su uveliko u procesu.

Izveštaj je objavljen u 10. oktobra 2012. godine.