Nezavisni sindikat policije: BIA i mediji vode hajku protiv MUP-a

Nova srpska politička misao, 5.11.2012.

NezavisniSindikatPolicije

BEOGRAD - Nezavisni sindikat policije danas je izdao saopštenje u kojem se hitno zahteva od vladajućih struktura, medija i posebno od samoproklamovanih eksperata i poznavalaca stanja u MUP-u, da prestanu sa medijskom hajkom protiv MUP-a, Direkcije policije i Uprave kriminalističke policije.

Kako se kaže, internom istragom Nezavisni sindikat policije došao je do saznanja koja dovode u sumnju istinitost navoda iznetih u medijima i ukazuju da je slučaj namerno plasiran iznošenjem dezinformacija kako bi se umanjio ugled MUP-a i diskreditovali rukovodioci Direkcije policije i Uprave kriminalističke policije a time ojačale druge službe bezbednosti.

NSP kaže da je afera započeta na taj način što je "izvesna osoba" u "Telekomu Srbija" navodno videla dopis Uprave kriminalističke policije sa potpisom načelnika Uprave Rodoljuba Milovića, u kome se navodno traži listing privatnog mobilnog telefona MTS mobilne mreže čiji je vlasnik prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić. Nakon toga, Bezbednosno informatvna agencija izdaje saopštenje kojim se tvrdi da MUP od pre tri dana sluša telefon Aleksandra Vučića a telefon predsednika države Tomislava Nikolića već nekoliko meseci.

NSP, nazvaši navode netačnim, nepotpunim i zlonamernim, kako se navodi u saopštenju, radi utvrđivanja istine i sprečavanja daljeg narušavanja ugleda Policije, hitno zahteva da Bezbednosno informativna agencija, radi rasvetljavanja novonastale situacije, dostavi sledeće podatke Upravi kriminalističke policije:

1. Podatke o aktu, ukoliko postoji, kojim se traži listing broja koji koristi Aleksandar Vučić, delovodni broj Telekoma, datum prijema, podaci kome je upućen, delovodni broj MUP-a, datum ekspedovanja iz MUP, kao i podaci o organizacionoj jedinici koja je uputila čuveni dopis Telekomu.

2. Podatke o aktima, ukoliko postoje, kojim je traženo da se uvedu mere tajnog slušanja na brojeve telefona predsednika Republike Tomislava Nikolića i prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića.

3. Da li su i kog dana, u koje vreme i sa kojih IP adresa Telekoma i sa kojim korisničkim nalozima uzeti listinzi brojeva predsednika Republike Tomislava Nikolića i prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića?

Kako se kaže, sve ovo se traži u cilju rasvetljavanja tvrdnji iznesenih u medijima koje su narušile ugled MUP-a i ugrozila funkcionisanje direkcije Policije.

Takođe se zahteva da se prekine dalja hajka na MUP i omogući dalje vođenje istrage u skladu sa zakonom bez medijskih uticaja, profesionalno i nepristrasno.