Četvrta beogradska NATO nedelja

Pogledajte dopunjenu agendu Četvrte beogradske NATO nedelje, u okviru koje će se održati i dvodnevna međunarodna konferencija. 

Na međunarodnoj konferenciji u okviru #BelgradeNATOWeek govoriće:

 • Stefano Stefanini, Podesta grupa, savetnik za spoljne poslove, odbranu i diplomatske odnose, bivši ambasador i stalni predstavnik Italije pri NATO-u, diplomatski savetnik bivšeg italijanskog predsednika Giorgia Napolitana; savetnik za spoljne poslove, odbranu i diplomatske odnose Podesta grupe
 • Walter B. Slocombe, Atlantski Savet SAD, upravni odbor, bivši podsekretar za politiku odbrane SAD (1994-2001)
 • Slobodan Joksimović, Brigadni general, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Načelnik Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane
 • Robert Pszczel, Kancelarija NATO za informacije, Moskva, v. d. direktor 
 • Kyle Scott, Ambasada SAD, ambasador
 • Michael Davenport, Delegacija EU u Republici Srbiji, ambasador
 • Arne Sannes Bjørnstad, Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji, ambasador
 • Dominik P. Jankowski, Ministarstvo spoljnih poslova, Sektor za OSCE i istočnu bezbednost odseka za politiku bezbednosti, Šef odseka
 • Veronica Vichova, Evropske vrednosti Think-Tank, analitičar programa – Kremlin Watch, Republika Češka
 • Vesko Garčević, Univerzitet u Bostonu – Pardee škola, profesor, nekadašnji nacionalni koordinator za NATO pri Vladi Crne Gore, bivši šef Misije Crne Gore pri NATO-u
 • Mark D. Simakovsky, Atlantski Savet SAD,  stariji saradnik
 • Nikola Samardžić,profesor, Novi balkanološki institut, Srbija
 • Marinika Tepić, Odbor za evropske integracije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predsednica 
 • Emir Suljagić, direktor političkog saveta,  Građanski savez BiH
 • Jelena Krstić,direktorka za razvoj programa i informisanjeFond za humanitarno pravo
 • Nemanja Stjepanović, Fond za humanitarno pravo, Srbija
 • Anita Mitić, direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava

Glavne teme o kojima će se razgovarati  su:  

 • Prirodu buduće saradnje između NATO-a i EU; Da li objavlјeni planovi saradnje, koji dolaze sa obe strane, mogu da doprinesu bolje koordinisanoj i pojačanoj zajedničkoj politici u regionu, za koju smatramo da je od velikog značaja za nastavak procesa stabilizacije i demokratizacije regiona u novom geopolitičkom kontekstu.
 • Ostale ključne odluke NATO Samita u Varšavi za koje mislimo da nisu pravilno analizirane u Srbiji i nјihove implikacije za trans-atlantsko partnerstvo, naročito za region Zapadnog Balkana.
 • Odnos trans-atlantskih partnera sa Rusijom; Destabilizirajući i anti-demokratski ruski uticaj u regionu i odgovor političkog Zapada na njega; Uloga i postojeća dinamika mehanizama tranzicione pravde; Nјihov doprinos zakasneloj saradnji i reformama bezbednosnih struktura u regionu; Može li Rusija da utiče na njih omalovažavanjem značaja odluka međunarodnih tribunala, podržavajući nekažnjivost za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom devedesetih? Kako oni mogu da odgovore na to i šta su implikacije toga za nastavak procesa stabilizacije i demokratizacije u regionu?
 • Dve godine nakon usvajanja prvog Individualnog akcionog plana partnerstva između Srbije i NATO-a; Koliko su slične procene njegove implementacije koje daju različite strane; Šta nije ostvareno i zašto?; Da li je srpska Vlada „pouzdan partner“ kako zvaničnici NATO-a ponavljaju uprkos ozbilјnim optužbama protiv politika i namera NATO-a na Zapadnom Balkanu koje odnedavno upućuju sprski zvaničnici; Možemo li da se oslobodimo opštih mesta kao što je „hajde da zaboravimo na prošlost i usmerimo se na budućnost“ i „NATO poštuje srpsku vojnu neutralnost“, i diskutujemo detaljnije koje su klјučne karakteristike sadašnjeg odnosa Srbija-NATO i u kom će se pravcu on najverovatnije kretati u bliskoj budućnosti, usvajajući najmanji zajednički imenilac – Zašto je NATO bombardovao Srbiju?

AGENDA - ČETVRTA BEOGRADSKA NATO NEDELJAYoutube Live Streaming