Najava Jeremićeve kandidature predstavlja rušenje ideje o zajedničkom kandidatu evropskih građanskih snaga

Predsedništvo Liberalno-demokratske partije podržalo je stav predsednika stranke, Čedomira Jovanovića, da treba raditi na formiranju evropske izborne platforme i konsolidovanju građanskog bloka u Srbiji, i ovlastilo ga da nastavi razgovore sa svima koji su spremni da doprinesu reafirmisanju politike koja bi osigurala evropsku budućnost zemlje, bila sposobna da menja odnose u regionu i suprotstavi se svim pritiscima kojima je Srbija izložena zbog toga.

Istovremeno, Predsedništvo LDP-a je zaključilo da ukoliko izostane podrška takvoj politici, dužnost LDP-a i predsednika stranke je da aktivno učestvuju na svim izborima, bez obzira na spremnost drugih da tu politiku prihvate, jer ta politika mora biti odbranjena i jasno predstavljena kao alternativa koja se nudi građanima Srbije.

Najava Vuka Jeremića da će se kandidovati na predsedničkim izborima je rušenje ideje o zajedničkom kandidatu evopskih građanskih snaga, zbog čega je, kao i uvek, dužnost Čedomira Jovanovića da brani one vrednosti koje su i u prošlosti osporavali svi kandidati politike koja nam je uništila živote - od Miloševića, preko Koštunice, Nikolića i Jeremića, koji u velikoj meri sa njima deli političke stavove i uverenja. Vuku Jeremiću je dobro poznato da građanska opozicija ne može stati iza njegove kandidature ni pod kojim uslovima, zbog njegovih stavova koji su nas u bližoj prošlosti konfrontirali sa onima sa kojima Srbija treba da gradi najbliže odnose.

Lutanje i tumaranje vladajuće koalicije, koja dva meseca pre početka kampanje ne saopštava ni ime kandidata za predsedničke izbore, niti koji će sve izbori biti raspisani, kao i brižno pripremana kanidatura Vuka Jeremića, pokazuju da se tu radi o mnogo ozbiljnijem izboru za građane Srbije. Jasno je da nam predstoje izbori koji će odrediti kako Srbija u budućnosti treba da izgleda i da će se na njima doneti važnije odluke nego samo to ko će biti predsednik u narednih pet godina i ko će voditi vladu.

Srbiji je potreban predsednik koji će je približiti Zapadu, a ne neko ko će nas ponovo uvesti u sukobe sa Evropom i Amerikom, samo zbog toga što to dobro utiče na njegov rejting. Najava Jeremićeve kandidature je previsoka cena za ovako napaćenu zemlju i nema potrebe da je ponovo plaćamo, kao što je to bio slučaj toliko puta do sada kada su Jeremić i oni koji ga podržavaju zbog svojih interesa žrtvovali interese Srbije.