Kontinuitet dobre saradnje sa Norveškom

Tokom sastanka u Upravi za međunarodnu vojnu saradnju, načelnik Uprave kapetan bojnog broda Milan Konjikovac i izaslanik odbrane Kraljevine Norveške kapetan fregate Tore Anderson konstatovali su da je saradnja u oblasti odbrane razvijena i intenzivna.

Kapetan bojnog broda Konjikovac istakao je značaj saradnje u oblasti odbrane sa Kraljevinom Norveškom, koja se ogleda u ekspertskoj i finansijskoj podršci reformi sistema odbrane i visokom obimu realizovanih aktivnosti. Naglasio je značaj susreta visokog nivoa za definisanje strateških smernica saradnje u narednom periodu. Kapetan bojnog broda Konjikovac je preneo zainteresovanost za nastavak i intenziviranje saradnje u oblastima vojne medicine, ABHO i reforme vojnog obrazovanja.

Kapetan fregate Anderson istakao je da planirane aktivnosti odražavaju tradicionalnu podršku Norveške višegodišnjim projektima od obostranog interesa i u narednom periodu najavio veću podršku regionalnim projektima i inicijativama i jačanju regionalnih kapaciteta.

Obostrano je konstatovan značaj uspostavljanja Balkanskih vojnomedicinskih snaga za povezivanje država regiona u oblasti odbrane.

Na kraju razgovora usaglašen je i potpisan Plan bilateralne vojne saradnje za 2017. godinu.