SHARE Fondacija registrovala prvi poseban CERT u Srbiji

Beograd, 11. april 2017. (SHARE) – SHARE Fondacija, kao neprofitna organizacija za zaštitu prava i sloboda u digitalnom okruženju, zvanično je registrovala prvi poseban Centar za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono komunikacionim sistemima (CERT).

U ponedeljak, 10.aprila, rešenje o upisu posebnog CERT-a predstavnicima SHARE Fondacije uručio je direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) Vladica Tintor.

Tintor je tom prilikom izjavio će agencija osim evidencije posebnih CERT-ova raditi i na praćenju stanja o incidentima na nacionalnom nivou, pružati upozorenja i savete o incidentima u IKT sistemima, kontinuirano raditi na analizi rizika, ali i na podizanju svesti građana, privrednih subjekata i organa javne vlasti o značaju informacione bezbednosti.

SHARE Fondacija već tri godine pruža besplatnu pravnu i tehničku pomoć onlajn medijima, građanskim novinarima i organizacijama civilnog društva. Digitalna bezbednost je jedna od prioritetnih oblasti delovanja Fondacije, čiji su stručnjaci u prethodne dve godine objavili 5 publikacija koje se dotiču različitih aspekata bezbednosti IKT sistema, kao i onlajn bezbednosti u širem smislu. 

Kako bi promovisala informacionu bezbednost u Srbiji, SHARE Fondacija organizuje seriju Cybersecurity Meetup-a, na kojima okuplja predstavnike nadležnih državnih institucija, IT kompanija, međunarodnih organizacija, civilnog društva i internet zajednice. Posle dva događaja koja su održana u novembru 2016. i februaru tekuće godine, SHARE Fondacija će u maju organizovati i treći meetup.