CEAS poziv predsedniku Aleksandru Vučiću da smeni generala Dikovića

CEAS poziva predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da u skladu sa svojim nadležnostima, propisanim Ustavom Srbije, član 112 i Zakonom o predsedniku Republike, član 24, razreši generala Ljubišu Dikovića sa mesta načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

General Ljubiša Diković je imenovan na mesto načelnika generalštaba Vojske Srbije 2011. godine ukazom tadašnjeg predsednika Srbije, Borisa Tadića, 12. decembra 2011. godine. Već početkom januara 2012. godine, organizacija za ljudska prava iz Beograda, Fond za humanitarno pravo objavio je prvi od dva dosijea o zločinima 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije (VJ) tokom oružanog sukoba na Kosovu, kojom je u to vreme komandovao Ljubiša Diković. Drugi dosije Rudnica, FHP objavio je u januaru 2015. godine.

U oba dosijea, nadležnim institucijama i javnosti, predočeni su dokazi o masovnim ubistvima albanskih civila na Kosovu u zoni odgovornosti jedinica pod komandom Ljubiše Dikovića i izražene ozbiljne sumnje u njegovu dostojnost za obavljanje funkcije načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. Dokazi navedeni u Dosijeima FHPa su prethodno navedeni u presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u predmetu Milutinović i drugi, ili u izjavama preživelih i članova porodica žrtava koje su svedočile u MKSJ ili dale izjavu FHP-u, kao i dokumentima koji se nalaze u javnoj Bazi podataka MKSJ. Svi dokazi ukazuju na brojne teške i masovne ratne zločine u kojima je stradao veliki broj civila a koje su počinili pripadnici jedinice kojom je u vreme rata na Kosovu komandovao general Ljubiša Diković.

Od 2012, tek nekoliko organizacija civilnog društva u Srbiji konstantno zahteva smenu generala Dikovića sa mesta načelnika Generalštaba VS, kao i proveru navoda o odgovornosti za masovne zločine koje su počinili pripadnici 37. motorizovane brigade od strane Tužilaštva za ratne zločine. Reakcije i prethodne i sadašnje vlasti su istovetne – autor dosijea se optužuje za vođenje kampanje protiv Vojske Srbije, kao institucije od najvećeg poverenja, ali i ‘monstruozne optužbe’ koje imaju za cilj ‘izazivanje nestabilnosti u Srbiji’. Nakon objavljivanja dosijea Rudnica 2015. godine i najava tadašnjeg Tužioca za ratne zločine, Vukčevića, da će Tužilaštvo proveravati navode o Dikoviću, predsednik Tomislav Nikolić u intervjuu dnevnom listu Politika je poručio tužiocu Vukčeviću ‘neka razmisli šta to kopa po Srbiji’.

Pored CEAS-a, tek nekoliko organizacija i think-tankova u Srbiji godinama zagovara sprovođenje sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti, pre svega u kontekstu primenjenih mehanizama tranzicione pravde, sa ciljem demokratizacije ovih institucija kroz proveru i sklanjanje iz sistema ljudi za koje postoje ozbiljne sumnje da su učestvovali, naredili, i/ili propustili da kazne zločine počinjene tokom ratova 1990tih.
CEAS i dalje zahteva da se ovakva reforma sprovede, ne samo radi izgradnje odgovornih i demokratskih institucija u kojima će odluke donositi osobe dostojne tih položaja, već i radi sprečavanja pretnji po bezbednost društva, države i njenih partnera u borbi protiv terorizma i drugih globalnih i regionalnih izazova.

Budući da predsednik Vučić već godinama uživa poverenje zapadne međunarodne zajednice kao jedan od glavnih stubova stabilnosti u regionu, ali i da je viđen kao stub procesa pomirenja od strane zvaničnika EU, CEAS poziva predsednika Srbije da konačno preduzme konkretne korake u izgradnji odgovornog odnosa prema zločinima koje su počinile srpske jedinice i smeni generala Dikovića sa mesta načelnika Generalštaba, te da ovom smenom omogući istragu navoda protiv generala Dikovića, i time doprinese jačanju vladavine prava u Srbiji, kao preduslovu uspešnosti procesa evropskih integracija.

CEAS, takođe, poziva Zapadnu međunarodnu zajednicu, čiji će visoki predstavnici u velikom broju prisustvovati sutrašnjoj ceremoniji povodom stupanja na dužnost Aleksandra Vučića kao predsednika Srbije, da ga ohrabre na ovaj potez koji je, duboko smo uvereni, u zajedničkom interesu Srbije, regiona Zapadnog Balkana i Zapadne međunarodne zajednice.

Beograd, 22.06.2017.