POČINjE POPIS TRAGOVA AGRESIJE: Predstavnici Inicijative za utvrđivanje posledica događaja iz 1999. u Vladi

Svim aktivnostima oko utvrđivanja istine o posledicama bombardovanja 1999. godine na životnu sredinu i ljude rukovodiće Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine

SVIM aktivnostima oko utvrđivanja istine o posledicama bombardovanja 1999. godine na životnu sredinu i ljude, koju je pokrenulo više od 100 stručnjaka, od fizikohemičara do lekara, rukovodiće Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. To je zapravo i prvi institucionalni korak posle više od godinu dana javne kampanje o posledicama bombardovanja, dogovoren na prvom sastanku ministara u Vladi sa predstavnicima Inicijativnog odbora za utvrđivanje istine o posledicama NATO agresije.

Ministri zdravlja, zaštite životne sredine i odbrane, Zlatibor Lončar, Goran Trivan i Aleksandar Vulin, razgovarali su sa sedmoro predstavnika Inicijativnog odbora posle podrške koju je njihov predlog da se formiraju koordinaciono telo i nacionalna laboratorija za ispitavanje posledice bombardovanja 1999. godine, dobio iz kabineta predsednika Aleksandra Vučića.

Sledeći korak je usaglašavanje metodologija dobijanja podataka o stanju životne sredine i zdravstvenim posledicama, da bi se u nacionalnu strategiju očuvanja zdravlja i životne sredina uvrstilo određivanje dugotrajnih posledica NATO bombardovanja.

Član Odbora SANU "Čovek i životna sredina" i naučni savetnik dr Zorka Vukmirović, jedna od pokretača formiranja Inicijative, kaže za "Novosti" da je za stručnjake okupljene oko ove ideje, na prvom mestu osnivanje Nacionalne laboratorije:

- Mora da se utvrde da li još postoje tragovi zagađujućih materija u životnoj sredini na mestima gde je bilo najviše razorenih velikih industrijskih objekata, kao i na mestima dejstvovanja municijom sa osiromašenim uranijumom. U sastav Nacionalne laboratorije treba da uđu laboratorije i agencije, u čijim nadležnostima su zaštita prirodnih resursa, životne sredine i zdravlja.

Tako bi se izbeglo dupliranje programa, optimalno korišćenje opreme i kadra, kao i centralizovano snabdevanje. Sredstva bi se obezbeđivala iz budžeta.

- U rad laboratorije bi bio uključen Centar za analizu podataka i proveru statističkih modela za utvrđivanje posledica bombardovanja po zdravlje - govori dr Vukmirović. - Ovaj Centar bi bio u povratnoj sprezi sa ustanovama koje vode evidencije o zdravstvenom stanju domicilnog stanovništva.

U periodu sakupljanja validnih podataka o radiološkom i hemijskom zagađenju poreklom od NATO bomardovanja, prema rečima dr Vukmirović, saradnici Centra bi sa saradnicima specijalizovanih ustanova razvili metodologiju analize atipičnih slučajeva malignih i autoimunih bolesti, kao i metodologiju sistematskih pregleda omladine i dece za utvrđivanje endokrinih poremećaja, kakav je recimo gojaznost, i nepravilnog razvoja reproduktivnih organa.

ISTRAŽIVANjE, PA SANIRANjE POSLEDICA

POČINjE POPIS TRAGOVA AGRESIJE: Predstavnici Inicijative za utvrđivanje posledica događaja iz 1999. u VladiB. Radivojević | 13. oktobar 2017. 20:01 | Komentara: 23

Svim aktivnostima oko utvrđivanja istine o posledicama bombardovanja 1999. godine na životnu sredinu i ljude rukovodiće Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine

Foto Tanjug

SRODNE VESTI

Nato na Srbiju sručio osam "Hirošima"

Skrivana istina o ubijanju Srba uranijumom

I stranci će pisati tužbu protiv NATO

Istina o uranijumu duboko skrivana

Utvrditi posledice bombardovanja NATO, pa razmisliti o tužbi

SVIM aktivnostima oko utvrđivanja istine o posledicama bombardovanja 1999. godine na životnu sredinu i ljude, koju je pokrenulo više od 100 stručnjaka, od fizikohemičara do lekara, rukovodiće Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. To je zapravo i prvi institucionalni korak posle više od godinu dana javne kampanje o posledicama bombardovanja, dogovoren na prvom sastanku ministara u Vladi sa predstavnicima Inicijativnog odbora za utvrđivanje istine o posledicama NATO agresije.

Ministri zdravlja, zaštite životne sredine i odbrane, Zlatibor Lončar, Goran Trivan i Aleksandar Vulin, razgovarali su sa sedmoro predstavnika Inicijativnog odbora posle podrške koju je njihov predlog da se formiraju koordinaciono telo i nacionalna laboratorija za ispitavanje posledice bombardovanja 1999. godine, dobio iz kabineta predsednika Aleksandra Vučića.

Sledeći korak je usaglašavanje metodologija dobijanja podataka o stanju životne sredine i zdravstvenim posledicama, da bi se u nacionalnu strategiju očuvanja zdravlja i životne sredina uvrstilo određivanje dugotrajnih posledica NATO bombardovanja.

Član Odbora SANU "Čovek i životna sredina" i naučni savetnik dr Zorka Vukmirović, jedna od pokretača formiranja Inicijative, kaže za "Novosti" da je za stručnjake okupljene oko ove ideje, na prvom mestu osnivanje Nacionalne laboratorije:

- Mora da se utvrde da li još postoje tragovi zagađujućih materija u životnoj sredini na mestima gde je bilo najviše razorenih velikih industrijskih objekata, kao i na mestima dejstvovanja municijom sa osiromašenim uranijumom. U sastav Nacionalne laboratorije treba da uđu laboratorije i agencije, u čijim nadležnostima su zaštita prirodnih resursa, životne sredine i zdravlja.

Tako bi se izbeglo dupliranje programa, optimalno korišćenje opreme i kadra, kao i centralizovano snabdevanje. Sredstva bi se obezbeđivala iz budžeta.

- U rad laboratorije bi bio uključen Centar za analizu podataka i proveru statističkih modela za utvrđivanje posledica bombardovanja po zdravlje - govori dr Vukmirović. - Ovaj Centar bi bio u povratnoj sprezi sa ustanovama koje vode evidencije o zdravstvenom stanju domicilnog stanovništva.

U periodu sakupljanja validnih podataka o radiološkom i hemijskom zagađenju poreklom od NATO bomardovanja, prema rečima dr Vukmirović, saradnici Centra bi sa saradnicima specijalizovanih ustanova razvili metodologiju analize atipičnih slučajeva malignih i autoimunih bolesti, kao i metodologiju sistematskih pregleda omladine i dece za utvrđivanje endokrinih poremećaja, kakav je recimo gojaznost, i nepravilnog razvoja reproduktivnih organa.

 

ISTRAŽIVANjE, PA SANIRANjE POSLEDICA

- UKLjUČIĆEMO se i pomoći da se kroz egzaktna istraživanja utvrdi šta se zapravo događalo posle 1999. i da vidimo koje mere mogu da se preduzmu da se saniraju posledice, ako se utvrdi da ih je bilo - rekao je ministar Trivan. - Građani imaju pravo na tačnu informaciju o kvalitetu i uslovima životne sredine i snažno smo opredeljeni da se ova istina sazna. Osnovni cilj je da se zaštite građani i da, ako ima posledica, vidimo šta nam je činiti u narednim decenijama.