Pitanje osiromašenog uranijuma

Uprkos zaključcima velikog broja naučnih i medicinskih istraživanja koji smatraju da je takva veza između navodnog porasta broja obolelih i upotrebe osiromašenog uranijuma malo verovatna, generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson odmah je formirao ad hoc komitet za pitanja u vezi s osiromašenim uranijumom s ulogom centra za razmenu informacija između zainteresovanih država.

Naučna i medicinska istraživanja i dan danas ne nalaze vezu između osiromašenog uranijuma i navodnih zdravstvenih problema. Trenutno raspoloživi dokazi čak i snažno ukazuju na to da pripadnici NATO-a koji su služili na Balkanu ne pate od bilo kakvih negativnih posledica koje se razlikuju od onih od kojih pate njihove kolege koje nisu služile na tom prostoru.

NATO ipak ne umanjuje važnost ovog pitanja i nastaviće razmenu relevantnih informacija. Uz mapu i informacije koje su predstavljene na ovoj stranici, dodatne materijale moguće je pronaći ovde.

Dodatne informacije dostupne su i u studijama Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i Međunarodne agencije za atomsku energiju.